Verscherpt toezicht Vivium Thuiszorg BEL opgeheven

0
610

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Vivium Zorggroep Thuiszorg regio Blaricum Eemnes Laren (BEL) opgeheven. De medicatieveiligheid is sterk verbeterd. Vivium Thuiszorg BEL werd op 10 mei 2011 onder verscherpt toezicht gesteld vanwege structurele tekortkomingen in de medicatieveiligheid.

Op 12 juli en 8 september bracht de inspectie vervolgbezoeken aan Vivium Thuiszorg BEL. Tijdens het bezoek van 12 juli constateerde de inspectie dat er al een aantal zaken verbeterd waren. Op het punt van medicatieoverzicht stelde de inspectie echter nog een hoog risico vast. In sommige gevallen werden toen nog handmatige medicatieoverzichtlijsten en aftekenlijsten gemaakt.

Op 8 september 2011 constateerde de IGZ tijdens het tweede vervolgbezoek dat de geneesmiddelendistributie op verantwoorde wijze werd uitgevoerd. Er was zichtbaar aandacht voor de procedure van de farmaceutische zorg. De samenwerking met de apotheken was verder verbeterd. Door de inspanningen van Vivium Zorggroep was er tevens een regionaal geneesmiddelendistributie protocol met de ketenpartners tot stand gekomen.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat de borging van de geneesmiddelendistributie op dit moment goed is georganiseerd en heft daarom het verscherpt toezicht op. De komende periode blijft de inspectie wel de vorderingen van Vivium Thuiszorg BEL volgen.