Verscherpt toezicht verpleeghuis Houtwijk opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Verpleeghuis Houtwijk in Den Haag opgeheven. De kwaliteit van de zorg is verbeterd. Houtwijk werd op 11 november 2010 onder verscherpt toezicht gesteld vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit van de geleverde zorg.

De inspectie heeft na het instellen van verscherpt toezicht de vorderingen bij verpleeghuis Houtwijk nauwlettend gevolgd. Er is gesproken met de Raad van Toezicht en de cliëntenraad. Daarnaast heeft de inspectie in januari en februari 2011 voortgangsrapportages over de verbetermaatregelen van de Raad van Bestuur ontvangen.

Uit de gesprekken en rapportages blijkt dat verpleeghuis Houtwijk hard werkt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit beeld komt ook naar voren uit de twee inspectiebezoeken die de inspectie in 2011 heeft gebracht. Op 13 januari en op 3 februari is verpleeghuis Houtwijk aangekondigd en onaangekondigd bezocht.

De Raad van Bestuur van HWW Zorg heeft adequate verbetermaatregelen doorgevoerd in de organisatie van de zorg. De zorgplannen en dossiers zijn op orde gebracht en actueel. Ze bieden nu voldoende houvast aan de verschillende disciplines om te voldoen aan de reële zorgbehoeften van de cliënten in verpleeghuis Houtwijk. Daarnaast zijn nu ook de communicatie en de aansturing in Houtwijk van het gewenste niveau.

De genoemde verbeteringen en de bewezen daadkracht van het management zijn aanleiding voor de inspectie om het verscherpt toezicht op te heffen. Wel blijft de inspectie de komende periode de vorderingen van Houtwijk volgen. De inspectie verwacht uiterlijk 15 mei 2011 een voortgangsrapportage om de effecten van de inspanningen te toetsen.

Plaats een reactie