Weer verscherpt toezicht voor twee thuiszorgorganisaties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft na het onder verscherpt toezicht stellen van thuiszorgorganisatie Lida in september 2009 opnieuw verscherpt toezicht ingesteld bij twee thuiszorgorganisaties. Het gaat om Particuliere Verpleging Florence in Boxtel en nieuwkomer Cura Domestica te Boxmeer.

Alle drie de instellingen waren bezocht in het kader van het onderzoek van de inspectie naar “nieuwe” toetreders. De onder toezicht gestellenden kenmerkten zich door structurele tekortkomingen in de kwaliteit van geleverde zorg. Er waren hoge tot zeer hoge risico’s op het gebied van medicatieveiligheid, deskundigheid van medewerkers, zorgdossiers en het naleven van verpleegkundige richtlijnen. Daarnaast werd er bij de organisaties een gebrek aan daadkracht bij het management om verbeteringen door te voeren geconstateerd. Dit gebrek kwam tot uiting in het te laat aanleveren van de door de inspectie verzochte plannen van aanpak. Deze plannen waren vaak bij aanlevering onvoldoende.

De inspectie zal Florence en Cura Domestica scherp blijven volgen en bij het uitblijven van verbeteringen zwaardere handhavingmiddelen inzetten. Bij Lida heeft de inspectie eind oktober 2009 een bevel tot sluiting gegeven. Dit bevel is door de Staatsecretaris van VWS verlengd.

Particuliere Verpleging Florence heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen openbaarmaking van het rapport, dat is opgemaakt naar aanleiding van het inspectiebezoek van december 2009. De Minister van VWS zal op korte termijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een besluit nemen over de openbaarmaking van het rapport. Als de minister besluit dat het rapport openbaar gemaakt kan worden, zal het rapport op de website van de inspectie gepubliceerd worden.

De inspectie sluit niet uit dat meer organisaties die bezocht zijn in haar onderzoek in 2008/2009 onder verscherpt toezicht worden gesteld.

Plaats een reactie