Verscherpt toezicht Osira Amstelring deels opgeheven

Omdat de kwaliteit en veiligheid van de zorg stichtingbreed is verbeterd, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verscherpt toezicht op de Stichting Osira Amstelring als geheel opgeheven. Drie locaties van Stichting Osira Amstelring blijven onder verscherpt toezicht. De inspectie blijft daarnaast zes andere locaties van de stichting intensief volgen.

De inspectie stelde Stichting Osira Amstelring op 15 maart 2011 onder verscherpt toezicht vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg. Sinds de instelling van het verscherpt toezicht bezocht de inspectie elf locaties voor verpleging en verzorging en drie locaties voor lichamelijk gehandicapten. De inspectie deed dit zowel aangekondigd als onaangekondigd. Tijdens deze bezoeken werd onder meer gesproken met zorgmedewerkers, cliënten, cliëntenraden, artsen en management.

Uit de bezoeken van de inspectie is gebleken dat Osira Amstelring op alle niveaus hard werkt om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Het management heeft vergaande maatregelen genomen om verbeteringen te realiseren en is daarbij geholpen door betrokken zorgmedewerkers. Het vertrouwen in de raad van bestuur bij (zorg)medewerkers, cliënten en cliëntenraden is inmiddels aan het herstellen.

Het merendeel van de zorgplannen voor bewoners in de woonzorgcentra is aanwezig en geactualiseerd. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het voorkómen van de risico’s voor bijvoorbeeld decubitus (doorliggen) en vallen. Er is nog steeds onvoldoende deskundig personeel, maar door flexmedewerkers zoveel als mogelijk op één locatie te laten werken en alle medewerkers te scholen, wordt deze achterstand ingehaald. Omdat de continuïteit en uitvoering van de dagelijkse zorg stichtingbreed is verbeterd, heeft de inspectie besloten om het stichtingsbreed ingestelde verscherpt toezicht op te heffen. De continuïteit en uitvoering van de zorg en de bejegening van bewoners blijven echter onverminderd de aandacht vragen.

Op de locaties Rozenholm, Groenelaan en De Meijboom is de kwaliteit en veiligheid van zorg nog steeds onvoldoende. Voor deze drie locaties wordt het verscherpte toezicht met zes maanden verlengd. De zes locaties St. Jacob, Willem Dreeshuis, Bernardus, de Rietvinck, Leo Polak en Park de Meer worden intensief gevolgd. Op deze locaties is sprake van verbeteringen, maar zijn de behaalde resultaten nog kwetsbaar.

De komende periode volgt de inspectie de uitvoering van de voorgenomen verbetermaatregelen stichtingbreed nauwlettend. De inspectie zal alle locaties van Osira Amstelring aangekondigd en onaangekondigd bezoeken.

Plaats een reactie