Verscherpt Toezicht op Atrium MC opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op het Atrium Medisch Centrum (Atrium MC), locatie Heerlen en Brunssum opgeheven per 29 juli. De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van zorg op beide locaties inmiddels voldoende geborgd is.

In februari van dit jaar constateerde de inspectie tijdens een onaangekondigd bezoek dat de operatiekamercomplexen op beide locaties van het Atrium Medisch Centrum niet voldeden aan de eisen om postoperatieve wondinfecties te voorkomen. Zo waren de operatiekamers verouderd en voldeed het systeem voor luchtbehandeling niet. Bovendien was het gedrag van het personeel op de operatiekamers niet conform de richtlijnen om infecties bij patiënten te voorkomen.

Ook constateerde de inspectie dat de communicatie, overdracht en medicatieveiligheid onvoldoende was. De inspectie stelde daarop verscherpt toezicht in. Het ziekenhuis besloot daarop direct te starten met de realisatie van semi-permanente operatiekamers die wel aan de gestelde eisen voldoen om zodoende haar operatieschema zo snel mogelijk te kunnen hervatten.

Bij vervolgbezoeken van de inspectie op 30 maart, 29 april en 29 juni van dit jaar heeft de inspectie geconstateerd dat de Raad van Bestuur zeer actief aan de slag is gegaan met het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen. Zo zijn de benodigde protocollen inmiddels aanwezig en er is een auditsysteem om de naleving ervan te controleren. Ook heeft het ziekenhuis een adequate risicoanalyse gemaakt van de situatie op de intensive care en de spoedeisende hulp en een aantal verbeterpunten benoemd.

De discipline van de medewerkers op de operatiekamers is sterk verbeterd en de opgetreden postoperatieve wondinfecties bij drie getoetste operatiesoorten vallen binnen de norm. Op 5 juli is daarnaast een nieuw gerealiseerd semipermanent operatiecomplex in gebruik genomen op de locatie Heerlen dat aan de gestelde eisen voor infectiepreventie voldoet.

De inspectie is op basis van de drie inspectiebezoeken en een aantal gesprekken met de Raad van Bestuur van oordeel dat de kwaliteit van zorg voldoende is geborgd in het Atrium Medisch Centrum. Om die reden heeft de inspectie besloten het Verscherpt Toezicht op te heffen. Om het risicomanagement te beoordelen en te kijken of de nu doorgevoerde verbeteringen structureel zijn,voert de inspectie het komende half jaar nog enkele toetsingen uit.

Plaats een reactie