Verscherpt toezicht Huisartsenposten Midden-Limburg opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft per 1 september 2011 het verscherpt toezicht op Stichting Huisartsenposten Midden-Limburg, locatie Weer en Roermond, opgeheven. De inspectie constateerde dat het bestuur van de huisartsenposten voldoende aannemelijk heeft gemaakt grip te hebben op de organisatie en dat er is sprake van een adequate en systematische bewaking en beheersing van de kwaliteit van zorg.

Afgelopen maanden bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan huisartsenposten in Weert en Roermond, heeft zij gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en verschillende verbeterplannen ontvangen. De inspectie constateerde dat de Stichting Huisartsenposten Midden-Limburg in de afgelopen periode een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Binnen de zorginstelling heeft een bewustwording plaatsgevonden ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling voor kwaliteit en veiligheid en zijn voldoende initiatieven ondernomen om hierin verbeteringen te realiseren. De inspectie is van oordeel dat de Stichting Huisartsenposten Midden-Limburg weer grip heeft op de organisatie en dat de zorgverlening op een verantwoorde wijze kan worden geleverd.

Op 21 februari 2011 plaatste de inspectie de Huisartsenposten Midden-Limburg onder verscherpt toezicht omdat de organisatie en de aangesloten huisartsen onvoldoende in staat waren om een goede kwaliteit van zorg te garanderen.

De inspectie zal de ontwikkelingen bij Stichting Huisartsenposten Midden-Limburg blijven volgen. Binnen drie maanden na het opheffen van het verscherpt toezicht zal een gesprek plaatsvinden tussen de inspectie en de stichting om te beoordelen of de verbeteringen ten aanzien van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid gecontinueerd zijn.

Plaats een reactie