Verscherpt toezicht Dental Care International opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft per 5 maart 2012 het verscherpt toezicht op Dental Care International (DCI) opgeheven. Op basis van verschillende inspectiebezoeken heeft de IGZ op dit moment voldoende vertrouwen in de kwaliteit van zorg binnen DCI.

Op 10 oktober 2011 heeft IGZ de tandheelkundige instelling Dental Care International te Schiphol onder verscherpt toezicht gesteld. De instelling was onvoldoende in staat om structureel goede kwaliteit van zorg te garanderen.

De komende tijd bezoekt de inspectie de instelling nog om te controleren of DCI de ingezette verbeteringen heeft geborgd. Het gaat dan bijvoorbeeld om toepassing van de richtlijnen voor een goede infectiepreventie en omgaan met röntgenapparatuur.

Plaats een reactie