Verscherpt toezicht De Sionsberg Dokkum loopt af

0
454

Het verscherpt toezicht op ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum loopt af. Het ziekenhuis was per 27 mei 2011 voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in de afgelopen maanden zodanige maatregelen getroffen dat de patiëntenzorg voor de komende periode verantwoord kan worden geboden. Aanvullend heeft het ziekenhuis maatregelen aangekondigd die ertoe zullen leiden dat ook voor de lange termijn ziekenhuiszorg is veiliggesteld in de regio Noordoost-Friesland. De inspectie heeft het vertrouwen dat nu sprake is van een verantwoorde afbakening van de zorg, maar blijft De Sionsberg door geintensiveerd toezicht volgen.

Het verscherpt toezicht duurde zes maanden en die zijn nu voorbij. In deze periode heeft het ziekenhuis voldaan aan de door de IGZ geeiste maatregelen. Een vraagstuk dat niet zo gemakkelijk oplosbaar leek was de aanpassing van het zorgaanbod aan de mogelijkheden van het ziekenhuis. Dat is inmiddels voor de komende tijd gelukt voor die behandelingen waar nu al aangescherpte normen voor bestaan. Voor de acute zorg zal door de Friesland Zorgverzekeraar een extra ambulancepost worden ingericht en ook voor de geboortezorg zijn voor de echt complexe situaties passende afspraken gemaakt. De toekomstplannen voor de Sionsberg moeten voorzien in een nieuw en innovatief model om vormen van ziekenhuiszorg “dicht bij huis” in de regio te kunnen blijven garanderen.

De inspectie blijft De Sionsberg intensief volgen om te zien of de plannen verantwoord worden uitgewerkt en geïmplementeerd en de veranderingen in het gebied goed geborgd zullen worden. Het bestuur zal de inspectie voorlopig maandelijks informeren en de inspectie bezoekt binnen enkele maanden het ziekenhuis opnieuw.