Verscherpt toezicht Accres Tandartsenpraktijken opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft per 26 augustus 2011 het verscherpt toezicht op Accres Tandartspraktijken locaties Anna Paulowna, Den Helder, Hippolytushoef, Medemblik en Purmerend opgeheven. De inspectie constateerde dat het bestuur van de Accres Tandartspraktijken B.V. haar verantwoordelijkheid heeft genomen en dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en veiligheid als onderdeel van het dagelijks handelen.

Afgelopen maanden bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan de locaties. Uit deze bezoeken bleek dat Accres Tandartspraktijken de nodige verbeteringen in gang had gezet. De inspectie constateerde dat kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld en gecommuniceerd. Bovendien zijn verantwoordelijkheden toebedeeld aan vaste personen. Tot slot zijn de medewerkers zich bewust van het belang van kwaliteit en veiligheid in het dagelijks handelen. Dit is voor de inspectie reden om het verscherpt toezicht op te heffen.

Op 31 januari 2011 gaf de inspectie Accres Tandartsenpraktijken in Den Helder, Medemblik en Purmerend het bevel om met ingang van 2 februari 2011 de praktijk te sluiten. Aanleiding voor deze bevelen waren inspectiebezoeken waaruit onder andere bleek dat niet werd voldaan aan de richtlijnen voor infectiepreventie. Op 25 februari 2011 zijn de bevelen voor de locatie Den Helder en Medemblik opgeheven en op 8 april is het bevel voor de praktijk in Purmerend opgeheven aangezien de Accres Tandartspraktijken aan de randvoorwaarden voldeden. Toch constateerde de inspectie dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid nog onvoldoende werd genomen. Ook waren kwaliteit en veiligheid onvoldoende geïntegreerd in het dagelijks handelen. Om deze redenen stelde de inspectie alle locaties van Accres Tandartsenpraktijken vanaf 25 februari onder verscherpt toezicht.

De inspectie zal de ontwikkelingen bij Accres Tandartspraktijken blijven volgen. Binnen drie maanden zal zij de diverse locaties bezoeken om te kijken of de stijgende lijn van verbeteringen wordt vastgehouden.

Plaats een reactie