Verplicht register voor leraren en schoolbestuurders

Alle leraren en schoolbestuurders moeten zich registreren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. In dit onderwijsregister worden hun kennis en kunde opgenomen. Het moet op dezelfde manier gaan werken als het BIG –register voor de zorg. Dat zal GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver voorstellen tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Klaver wil dat de overheid dit register instelt.

Klaver: “Onze leerlingen hebben recht op de beste leraar. En leraren op goede collega’s. Met een register zijn scholen verplicht bevoegde docenten aan te nemen en bijscholing aan te bieden. Van docenten wordt verwacht dat ze hun kennis en kunde bijhouden.”

Op dit moment heeft 22% van de leraren in het VMBO geen enkel diploma om les te geven. Juist de ‘lastigste scholen’ in achterstandswijken hebben de leraren niet voor het uitzoeken. Leraren die vanwege slecht functioneren elders worden ontslagen, hebben kans uiteindelijk hier voor de klas te komen. Verplichte registratie kan dit voorkomen.

Het onderwijsregister houdt bij of een leraar de juiste opleiding heeft, of hij voldoende aandacht aan bijscholing besteedt en of zijn staat van dienst goed is. Als een dienstverband wegens slechte prestaties beëindigd is, zou dit ook in het register opgenomen moeten worden. Ook de competenties van schoolbestuurders moeten bijgehouden worden. Een tuchtcommissie kan sancties opleggen als leraren en schoolbestuurders grove fouten hebben gemaakt en zo nodig de bevoegdheid ontnemen. Het register moet onder verantwoording van de minister vallen. De Inspectie moet controleren of leraren en schoolbestuurders in het register zijn opgenomen. Hiermee wordt het register publiekrechtelijk en het proces om tot dit register te komen versneld.

Schoolbestuurders kunnen op dit moment ook na wanbeheer of exorbitante zelfverrijking gewoon weer bij een andere school aan de slag. Ook als een school wordt gesloten door fouten van bestuurders, kan gewoon een nieuwe school gesticht worden. Het onderwijsregister zorgt ervoor dat bestuurders die keer op keer in de fout gaan een halt wordt toegeroepen.

Dit voorstel vraagt meer van de mensen die in het onderwijs werken, maar daar krijgen ze dan ook wat voor terug. Leraren worden gestimuleerd om met extra overheidsgeld bovenop de al bestaande budgetten van de school een vervolgopleiding te volgen of aan bijscholing te doen. Het register zal bovendien met de eisen ook de status van het beroep verhogen. “Uiteindelijk krijgen leraren steeds meer te zeggen over de vormgeving van het onderwijs: leraren krijgen de zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs,” vindt Klaver.