Verpleegkundigen meer betrekken bij beleid gezondheidszorg

Verpleegkundigen moeten actiever deelnemen aan de dialoog over het beleid van de gezondheidszorg, want dit komt de uiteindelijke uitvoering van het beleid ten goede. Dit stelt Marjolein Ten Holter in haar proefschrift Het woord is aan de zuster. Een narratieve analyse van de bijdrage van verpleegkundigen aan de zorg. Ook moeten verpleegkundigen gaan samenwerken aan de professionele ontwikkeling van hun vak en de onderlinge domeinenstrijd laten varen. Ten Holter promoveert donderdag 17 februari 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ten Holter bestudeerde de organisatie van de gezondheidszorg, de ontwikkeling van het stelsel en de rol daarbij van verpleegkundigen. De werelden van theorie en praktijk worden via verhalen met elkaar verbonden. Verhalen van bestuurders als Dekker, Simons en Hoogervorst geven inzicht in het grote dominante verhaal, en zijn geplaatst naast de kleine lokale verhalen van de werkvloer, ‘de stemmen van de handen aan het bed’, gericht op de vraag welke rol verpleegkundigen nu spelen en hebben gespeeld in de veranderingsprocessen en welke bijdrage zij leveren aan de beleidsontwikkelingen. De verhalen van de verpleegkundigen in dit onderzoek zijn daarmee slechts één van de verhaallijnen tussen een veelheid van verhalen die de gezondheidszorg laten zijn, en zien voor, wat ze is.

Uit de vele gesprekken met de verpleegkundigen komen bepaalde thema’s steeds terug: zoals het belang van goede verpleegkundige zorg, liefde voor het beroep, professionalisering van de beroepsgroep, maar ook de hoge werkdruk met als gevolg een toenemende onlust over het gebrek aan tijd om aan de mens achter de patiënt te besteden, de toename van bureaucratie en administratieve lastendruk en het gevoel wel betrokken te zijn maar niet betrokken te worden. De bijdrage die verpleegkundigen leveren aan het ontwikkelen van beleid op macroniveau is dan ook helaas nog beperkt.

Ten Holter benadrukt het belang van deelname van verpleegkundigen aan de voortgaande dialoog over beleid van de Nederlandse gezondheidzorg omdat alleen zo beleidsdoelstellingen en uitvoering en het behalen van deze doelstellingen succesvol kunnen zijn. Verder stelt zij dat verpleegkundigen samen moeten gaan werken aan de professionele ontwikkeling van hun vak zonder domeinenstrijd in de beroepsgroep onderling. Tevens moeten verpleegkundigen werken aan hun profilering als individuele beroepsbeoefenaar om zo hun eigen onafhankelijkheid en autonomie te versterken.

Promotiegegevens
Promotie: Mw. drs. M.J. ten Holter
Titel proefschrift: Het woord is aan de zuster
Faculteit: Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)
Promotors: Prof.dr. S.J. Magala
Datum: 17 februari 2011, 13:30 uur
Locatie: Woudestein, senaatszaal, Rotterdam

Plaats een reactie