Verpleeghuis Houtwijk onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis Houtwijk in Den Haag onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit en continuïteit van zorg zijn onvoldoende.

Houtwijk is een onderdeel van zorgconcern Haagse Wijk- en WoonZorg (HWWZorg). Sinds januari 2010 volgt de inspectie dit concern nauwlettend. Aanleiding hiervoor waren meldingen van zowel burgers als van verschillende cliëntenraden over de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

Het laatste jaar heeft HWWZorg hard gewerkt aan verbeteringen. In de meeste locaties is dit gelukt. In verpleeghuis Houtwijk bleef de kwaliteit en continuïteit van zorg echter onder de maat. Dit bleek ook na verschillende bezoeken van de inspectie. Zorgplannen waren gedateerd en onvolledig, er was geen of onvoldoende beleid voor bijvoorbeeld valpreventie en vocht en voeding, en er waren nog steeds risico’s rondom medicatieveiligheid, de toepassing van vrijheidsbeperking en ten aanzien van de continuïteit en deskundigheid van het personeel. Daarnaast werd de afstand tussen zorgmanagers en medewerkers als te groot ervaren en was de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg nog steeds onvoldoende geborgd.

HWWZorg heeft inmiddels vervolgstappen gezet om in verpleeghuis Houtwijk de verbeteringen die de inspectie gevraagd heeft alsnog door te voeren. De inspectie gaat de komende periode de vorderingen van verpleeghuis Houtwijk zeer nauwlettend volgen. Houtwijk moet uiterlijk 26 november 2010 een nieuw plan van aanpak opstellen en maandelijks over de voortgang daarvan rapporten aan de inspectie. De inspectie brengt de komende tijd zowel aangekondigde als onaangekondigde bezoeken.

In verpleeghuis Houtwijk wonen in totaal 180 bewoners.

Plaats een reactie