Verpleegafdeling Neurologie van Rijnstate biedt leeromgeving voor studenten

Vanaf 7 september is de verpleegafdeling Neurologie van Ziekenhuis Rijnstate officieel een leerafdeling. Dat betekent dat er continu verpleegkundigen in opleiding meelopen met de gediplomeerd verpleegkundigen. Samen verplegen zij opgenomen patiënten. De leerafdeling is per jaar 40 weken in bedrijf. In totaal zijn er continu 10 leerlingen aan het werk in de dag- en avonddiensten.

Op de leerafdeling Neurologie lopen standaard leerling-verpleegkundigen van de BOL- of voltijd opleiding Verpleegkundige van het ROC Rijn IJssel College en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen mee. Zij volgen de opleiding in het dagonderwijs en leren het beroep in de praktijk door middel van een stage van 20 weken op de leerafdeling. Tijdens deze stageperiode leren ze het vak verpleegkundige in de praktijk, waarbij ze gedoseerd de verantwoordelijkheid voor de verpleging van patiënten krijgen, uiteraard onder strenge supervisie van de gediplomeerd verpleegkundigen op de afdeling.

Voorheen had de verpleegafdeling Neurologie doorlopend twee stagiaires.
Op de leerafdeling zijn nu 10 stagiaires in dezelfde periode werkzaam. Dat heeft als voordeel dat ze van elkaar kunnen leren. De leerafdeling is ook veel meer dan de voormalige stages gericht op competentiegericht leren. De leerling-verpleegkundigen stellen zelf leerdoelen en worden intensief begeleid in het behalen hiervan. Daarnaast worden theorie en praktijk veel meer gecombineerd. Tijdens de stageperiode wordt een middag per week theorieles gegeven in het ziekenhuis door het onderwijsinstituut en inhoudelijk deskundigen van de Alysis Zorggroep samen. De leerafdeling is volledig gericht op het klaarstomen van de leerlingen voor de verpleging in een ziekenhuis, waar voorheen veel algemener werd opgeleid. Zo zijn de leerlingen na afronding van de studie direct inzetbaar.

Kwaliteit van zorg gewaarborgd
Patiënten krijgen tijdens een opname op de afdeling Neurologie te maken met verpleegkundigen én leerling-verpleegkundigen. Bij elke nieuwe patiënt wordt de verpleging in het begin uitgevoerd door de gediplomeerd verpleegkundige en kijkt de leerling mee. Na verloop van tijd verpleegt de leerling de patiënt, onder streng direct toezicht van de gediplomeerd verpleegkundige. De kwaliteit van zorg is gewaarborgd en voldoet aan dezelfde criteria als op gewone verpleegafdelingen. Doordat er op de leerafdeling meer handen aan het bed zijn, is er juist meer ruimte voor persoonlijke aandacht voor de patiënten.

Door de introductie van de leerafdeling hoopt de Alysis Zorggroep een grotere en kwalitatief beter instroom van verpleegkundigen, met name op de afdeling Neurologie, te bewerkstelligen. Zo anticipeert zij op het verwachte tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel op zowel landelijk als regionaal niveau.

Hoofd verpleegafdeling Neurologie, Irma Sommers: “Het geeft ons direct de mogelijkheid het stoffige imago van het specialisme Neurologie te doorbreken. Mensen denken vaak dat neurologische ziekenhuiszorg te vergelijken is met verpleeghuiszorg. Dat is absoluut niet zo. 80% van onze patiënten hebben acute zorg nodig. Denk aan hersenvliesontstekingen, – tumoren en beroertes. Daarnaast bieden wij een innovatieve, inspirerende leeromgeving: we zijn altijd bezig om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Ik hoop echt dat de leerling-verpleegkundigen tijdens hun stage warm lopen voor dit prachtige vak.”

Plaats een reactie