Verontwaardiging bij medewerkers Catharina Ziekenhuis

Vrijdag 29 augustus 2014 is het Catharina Ziekenhuis in het nieuws gekomen met een verhaal vanuit de vakbonden dat er een ‘angstcultuur’ zou zijn in het ziekenhuis.

– BNDeStem: Vakbonden: ‘Angstcultuur’ bij Catharina Ziekenhuis Eindhoven
– Volkskrant: Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catharina Ziekenhuis

De Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging van de Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis hebben gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin zij aangeven zich niet te herkennen in het door de vakbonden geschetste beeld over de cultuur in het ziekenhuis.

De verklaring:

We hebben met verontwaardiging kennis genomen van de manier waarop ons ziekenhuis maandag 1 septemeber 2014 in verschillende media is geportretteerd. We zijn geraakt door de manier waarop de Raad van Bestuur, in het bijzonder bestuursvoorzitter Piet Batenburg, is weggezet. We herkennen ons niet in het beeld over de cultuur dat door de vakbonden wordt geschetst naar aanleiding van een bijeenkomst met 35 medewerkers op 6 augustus 2014. Dit beeld strookt niet met de resultaten uit ons recent medewerkeronderzoek en de patiënttevredenheidmeting. Kijken we naar de scores van zowel het medewerkeronderzoek van mei van dit jaar als de patiënttevredenheidmeting dan zetten we voor de sector aansprekende resultaten neer. Resultaten die je niet bereikt in een organisatie zonder het vertrouwen en de inzet van medewerkers.

We zien dat de samenleving steeds hogere eisen stelt. De Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis speelt daarop in en heeft veel aandacht voor integriteit, veiligheid, kwaliteit en onderlinge samenwerking. De bonden refereren aan de hygiëneactie waarbij de Raad van Bestuur de grenzen heeft opgezocht om de focus op hygiëneregels te krijgen. Achteraf heeft de Raad van Bestuur hierover uitleg gegeven en excuses gemaakt aan haar medewerkers.

De door de Raad van Bestuur in gang gezette veranderingen die aansluiten op de toenemende kwaliteitseisen vinden steun in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de resultaten van het recent verschenen medewerkeronderzoek. De hoge respons van 72% (2.592 medewerkers) geeft blijk van een positieve betrokkenheid. Nu waarderen medewerkers ons met een 7,4 tegen 6,9 in 2011. Maar liefst 86% van de respondenten beveelt ons ziekenhuis aan als werkgever. We zien het ziekteverzuim de afgelopen jaren dalen van 4,9% in 2011 naar 3,6% in 2014. Deze resultaten passen bij de open en lerende cultuur van het Catharina Ziekenhuis.

Deze objectieve cijfers staan in schril contrast tot de peiling op een ledenbijeenkomst van de vakbonden met 35 aanwezigen. Daarbij betreuren we het dat de bonden over de door hen genoemde signalen op geen enkel moment overleg hebben gevoerd met de Ondernemingsraad of de Raad van Bestuur. Onder aanvoering van het CNV blijven de vakbonden ons ziekenhuis belasten door op zichzelf staande casussen uit het verleden continu aan te dragen, om op die manier de Raad van Bestuur/ons ziekenhuis in een negatief daglicht te stellen. In een organisatie in verandering ontkom je niet aan weerstand.

Nico van Luijtelaar, voorzitter Ondernemingsraad: “De Ondernemingsraad geeft nadrukkelijk aan zich niet te herkennen in het in de media geschetste beeld. We ontvangen veel signalen van medewerkers dat zij absoluut niet gelukkig zijn met deze berichtgeving in de media en dat zij zich vooral willen richten op de zorg voor onze patiënten. Als Ondernemingsraad hebben we een goed overleg met de bestuurders. Als door de OR knelpunten worden gesignaleerd, zoals rondom de communicatie van de hygiëneactie, zijn dat zaken die we met de bestuurders in constructief overleg bespreken, zodat medewerkers hier veilig kunnen werken en met plezier naar hun werk gaan.”

De Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging Medische Staf werken vol vertrouwen samen met de Raad van Bestuur, Piet Batenburg en Paul Boomkamp, aan een nog beter Catharina Ziekenhuis.

Namens de Ondernemingsraad Nico van Luijtelaar, voorzitter

Namens de Cliëntenraad Catharina Ziekenhuis Matthieu van Kaam, voorzitter

Namens Bestuur van de Vereniging van de Medische Staf Laurence van Warmerdam, voorzitter

Plaats een reactie