Vernieuwingen binnen lichttherapie voor psoriasis en (voorstadia) huidkanker

Licht kan (voorstadia van) huidkanker veroorzaken, maar kan ook ingezet worden als diagnostisch hulpmiddel of als behandeling van inflammatoire dermatosen of verschillende vormen van huidkanker. Dermatoloog in opleiding Marloes Kleinpenning onderzocht de effecten van lichttherapie op actinische keratosen (AK’s), plaveiselcelcarcinomen (PCC’s) en psoriasis.

Kleinpenning toont aan dat de effectiviteit van UVB-lichttherapie bij psoriasis toeneemt door per behandeling hoger te doseren. De behandelduur wordt hiermee aanzienlijk verkort. Verder blijkt dat stress en krabben het effect van lichttherapie negatief beïnvloeden.

Een relatief nieuwe behandeling is fotodynamische therapie (PDT). Hierbij wordt accumulatie van de lichaamseigen lichtgevoelige stof, protoporfyrine IX (PpIX), gebruikt in aangedaan weefsel om diverse huidaandoeningen te behandelen. PDT kan chirurgie vervangen bij bepaalde vormen van huidkanker. De fluorescerende eigenschappen van PpIX zijn mogelijk een diagnostisch hulpmiddel bij fluorescentiediagnostiek (FD). FD zou idealiter een niet-snijdend alternatief kunnen zijn voor weefselonderzoek. Kleinpenning concludeert echter dat deze diagnostische methode nog onvoldoende betrouwbaar is om in de reguliere patiëntenzorg in te zetten.

Kleinpenning verrichtte klinisch en laboratoriumonderzoek bij psoriasis, AK’s en PCC’s met het oog op het optimaliseren van UVB-lichttherapie, het verbeteren van de betrouwbaarheid van FD en het optimaliseren van PDT. Tevens is gekeken naar de effecten van zichtbaar blauw licht op de gezonde huid en psoriasis. De resultaten van alle studies worden besproken en samengevat in het proefschrift van Kleinpenning.

Marloes Kleinpenning (Duiven, 1980) studeerde geneeskunde in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte zij op de afdeling Dermatologie van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Radboud Universitair Centrum voor Oncologie. Ze is momenteel in opleiding tot dermatoloog en verwacht deze opleiding begin 2011 af te ronden.

Promotiegegevens
– Promovendus: mevrouw drs. M.M. Kleinpenning
– Titel promotie: Diagnostic and therapeutic innovations ofphototherapy in psoriasis and (pre)malignancies of the skin
– Promotors: De heer prof. dr. dr. P.C.M. van de Kerkhof
– Copromotors: Mevrouw dr. M.J.P. Gerritsen, de heer dr. P.E.J. van Erp
– Datum: woensdag 22 september 2010; 10:30 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie