Vernieuwd transmuraal voedingsteam Ziekenhuis Gelderse Vallei

Het transmurale voedingsteam Gelderse Vallei is vernieuwd. Dit team bestaat uit voedingsspecialisten vanuit de eerste lijn en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het team houdt zich bezig met ondervoeding en de behandeling hiervan bij patiënten voor, tijdens en na ziekenhuisopname.

Op de foto van links naar rechts: Maartje Cuppen (diëtist eerste lijn), Pien Lelie (diëtist ZGV), Marieke Plas (projectleider zorgpad ondervoeding), Anja Boot (Nurse Practitioner voeding, ZGV), Cornelie van der Burg (huisarts), Ben Witteman (MDL-arts) en Jeanne de Vries (onderzoeker WUR). Op de foto ontbreken nog: Daniëlle van den Brink (diëtist eerste lijn) en Astrid van Laar (transferverpleegkundige Vilente). ( Foto: Ernst-Jan Brouwer )

Het gaat hierbij om patiënten die in het ziekenhuis komen maar bijvoorbeeld ook om patiënten die met drink- of sondevoeding uit het ziekenhuis komen. Of patiënten die in de thuissituatie starten met sondevoeding en/of drinkvoeding.

Het transmuraal voedingsteam is uitgebreid met een nieuwe huisarts, een onderzoeker van de Wageningen University en een nieuwe diëtist uit de eerste lijn.

Het team wil zorg ontwikkelen over de muren van het ziekenhuis heen. Patiënten worden dan zowel voor, tijdens als na opname in het ziekenhuis onderzocht op ondervoeding en zo nodig hiervoor behandeld. De taak van het team is om hierover met alle zorgverleners afspraken te maken.

Ondervoeding
Als je ziek bent heb je vaak minder zin in eten, terwijl je lichaam juist extra energie uit voeding nodig heeft om te herstellen. Hierdoor kan ondervoeding ontstaan, met als gevolg een grotere kans op complicaties.

Landelijk onderzoek wijst uit dat meer dan 25% van de patiënten bij ziekenhuisopname ondervoed is. Ondervoede patiënten hebben meer kans op doorligwonden, infecties en liggen vaak langer in het ziekenhuis dan patiënten die niet ondervoed zijn. Als er eerder aandacht is voor ondervoeding, komen patiënten in een betere conditie in het ziekenhuis en zullen zij sneller herstellen.

Afspraken
Het transmurale voedingsteam maakt afspraken over taken en verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners om ondervoeding zo vroeg mogelijk te signaleren en te behandelen. Dit is belangrijk voor de gezondheid van de patiënt en verlaagt ook de kosten.

Plaats een reactie