Vermogenstoets schept onrust en verwarring onder ouderen

De vermogenstoets schept veel onrust en verwarring onder ouderen. Misverstanden over de regels en onduidelijke voorlichting zijn hier debet aan. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Unie KBO heeft laten uitvoeren onder een panel van 400 KBO-leden. De resultaten van dit onderzoek geven een representatief beeld van de Nederlander van 65 jaar en ouder.

Een meerderheid van de KBO-leden vindt het terecht dat vermogende ouderen een deel bijdragen aan de zorg die ze thuis of in een instelling krijgen. De hoogte van deze bijdrage leidt echter tot veel onrust en de onduidelijkheid over de regels schept grote verwarring. Zodanig zelfs, dat veel ouderen het zekere voor het onzekere nemen en hun testament aanpassen, schenkingen verrichten of op andere manieren hun bezit verkleinen.

De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen het standpunt van de Unie KBO. De bond is het eens met het principe dat een deel van het eigen vermogen meetelt, maar waarschuwde in maart al voor veel onrust onder ouderen. De misverstanden over de nieuwe regels worden vooral gevoed door onduidelijke overheidsvoorlichting en gekleurde informatie van notarissen en andere adviseurs. Ouderen wordt veel te voorbarig aangeraden om een deel van hun vermogen te schenken aan de kinderen en kleinkinderen. 14 procent voelt zich hiertoe zelfs gedwongen en 32 procent heeft daadwerkelijk al actie ondernomen. 59 procent van de vermogende ouderen die nog niets heeft gedaan, overweegt dit in de nabije toekomst wel te gaan doen.

Uit de internet-enquête blijkt verder dat de grootste groep van de ouderen met vermogen (34 procent) dit niet heeft opgebouwd voor de (klein)kinderen, maar juist om zelf leuke dingen van te doen. Drie van de tien ouderen noemt de kinderen en kleinkinderen wel als voornaamste doel, gevolgd door sparen voor de eigen begrafenis.

Meer informatie
http://www.kbo.nl

Plaats een reactie