Verminderende herkenning stem- en gezichtsemotie bij schizofrenie

De werking van het mechanisme in de hersenen dat stem- en gezichtsemotie gelijktijdig verwerkt, is bij schizofreniepatiënten verminderd. Hierdoor kunnen er al heel vroeg in de informatieverwerking fouten ontstaan die invloed hebben op het uiteindelijk ervaren en inschatten van mensen.

De sturende invloed van het richten van de aandacht op wat je bij een ander hoort of ziet werkt bij schizofreniepatiënten ook veel minder goed. Dit blijkt uit het mede door het ZonMw programma Geestkracht gefinancierde promotieonderzoek van Sjakko de Jong. De problemen met de integratie van emoties blijken dus niet alleen een gevolg van een slechtere emotieherkenning.

Om goed sociaal-maatschappelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat mensen steeds een goede en snelle inschatting kunnen maken van de gemoedstoestand van anderen. Het goed kunnen aflezen van emoties van een ander is essentieel om sociale contacten, werk en relaties met partner en familieleden goed te kunnen hanteren. Schizofreniepatiënten blijken op bovengenoemde gebieden dikwijls grote problemen te hebben, zelfs wanneer zij (tijdelijk) geen psychotische klachten ervaren. Ook hebben zij moeite met taken, waarbij wordt gevraagd emoties van gezichten of stemmen te beoordelen.

De onderzoeksresultaten dragen in belangrijke mate bij aan het begrip over schizofrenie en wellicht in de toekomst aan een behandeling voor het verbeteren van emotieherkenning, waardoor ook het dagelijks functioneren van patiënten beter wordt. Naast deze resultaten onderzoekt Sjakko ook in welke mate de verschillende soorten emotieherkenningsproblemen verband houden met het functioneren van de onderzochte patiënten voor wat betreft relatievorming, contact met familie, kennissen en collega’s. Sjakko zal naar verwachting eind 2011 op dit onderwerp promoveren.

Sjakko de Jong voert het promotieonderzoek ‘Emotieherkenning en audiovisuele integratie bij schizofrenie’ uit bij GGZ Breburg in Tilburg. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het ZonMw programma GeestKracht, deelprogramma Opleiding Onderzoekers in de GGZ (OOG).

Plaats een reactie