Vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen moet verder omlaag

Voor minister Schippers van Volksgezondheid is patiëntveiligheid één van de belangrijkste thema’s in de zorg. Zij zet het streven naar 50% vermindering van het aantal onnodige sterfgevallen (1735 overleden patiënten in 2004) en gezondheidsschade in ziekenhuizen in 2012 onverminderd voort. Om dat te halen moeten er echt wat extra tandjes worden bijgezet.

Uit een eerste tussenmeting van het EMGO/Nivel onderzoek naar vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen blijkt helaas dat het aantal nu nog niet is gedaald. Er zijn extra inspanningen nodig om dat doel te bereiken. De minister vindt het van belang dat alle betrokken partijen zich extra inzetten om de zorg te verbeteren voor de patiënt. Alle instellingen moeten goede voorbeelden uit de praktijk snel invoeren, want dat is noodzakelijk voor de veiligheid van de patiënt.

Zo krijgt het Universitair Medisch Centrum in Maastricht vandaag de Veiligheidsaward 2010. Het aantal medicatiefouten is daar drastisch afgenomen, omdat de apothekersassistent de medicatie klaarmaakt op de afdeling zelf en voorziet van een unieke barcode die past bij de patiënt. Dit is een goed voorbeeld dat andere ziekenhuizen moeten overnemen.

Het voorbeeld van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam verdient snel navolging. Met een nieuwe checklist rond operaties ging het aantal sterfgevallen met de helft omlaag. Veertig ziekenhuizen in Nederland hebben al aangegeven met deze checklist te gaan werken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal hier ook op gaan handhaven.

Inmiddels zijn sinds 2008 vrijwel alle ziekenhuizen aan de slag met het zogenaamde VMS Veiligheidsprogramma. Dit programma werkt nog niet door in deze tussenmeting. Dat zal wél het geval zijn bij de eindmeting in 2013. Ook zal de uitwisseling van medicatie-gegevens tussen apotheken, huisartsen en ziekenhuizen om vermijdbare fouten te voorkomen het komende jaar flink toenemen. Naar verwachting zal bijna 80% van de zorgverleners zich aansluiten op het landelijke EPD. Op dit moment is 25 % aangesloten.

Plaats een reactie