Verloskundige moet noodsituaties vaker trainen

Verloskundigen en huisartsen moeten de omgang met problemen bij een thuisbevalling vaker oefenen. Acute situaties kunnen meestal met beperkte middelen worden opgevangen, waarna een veilige overdracht naar het ziekenhuis kan plaatsvinden. Belangrijk is wel dat alle praktische vaardigheden jaarlijks worden getraind. Daardoor neemt het zelfvertrouwen toe en zijn verloskundigen beter in staat om een thuisbevalling waarbij complicaties optreden in goede banen te leiden. Dat concludeert klinisch verloskundige Marrit Smit van het Leids Universitair Medisch Centrum na een onderzoek onder 650 verloskundigen.

Smit is een van de sprekers op het symposium ‘Acute Verloskunde: Oefening baart kunst’, dat woensdag 20 april 2011 plaatsvindt in medisch simulatiecentrum Medsim in Eindhoven. Smit verzamelde praktijkcasussen van twee groepen verloskundigen.

De ene groep, 400 verloskundigen, volgde eerst de training Cursus Acute Verloskunde Eerste lijn (CAVE). Daarbij worden acute situaties tijdens thuisbevallingen getraind, zoals schouder dystocie, uitgezakte navelstreng, ernstig bloedverlies na de geboorte van het kind en reanimatie van moeder en de pasgeboren baby. Deze groep rapporteerde twee jaar lang alle acute verloskundige situaties die zij meemaakten na het volgen van de training.

De tweede groep van 250 deelnemers rapporteerde deze situaties voorafgaand aan het volgen van de CAVE training. Smit: “Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijkt het er op dat de uitkomsten voor pasgeboren baby’s bij de getrainde verloskundigen beter zijn. Deze groep heeft meer zelfvertrouwen en is beter in staat om acute situaties aan te sturen. Ook de overdracht aan het ziekenhuis wordt door de getrainde groep vaak sneller en effectiever uitgevoerd.”

Levens gered
Barbara Havenith en Jacobien van der Ploeg zijn als gynaecologen werkzaam in het Maasziekenhuis te Boxmeer. Drie jaar geleden namen ze het initiatief voor de CAVE training. Havenith: “Na het volgen van de cursus weten onze cursisten precies wat ze moeten doen in acute situaties. We horen dat daardoor al een paar keer levens konden worden gered. ” In samenwerking met simulatiecentrum Medsim in Eindhoven willen Havenith en van der Ploeg nu de gehele keten van verloskundige zorg gaan trainen: verloskundigen, huisartsen, kraamverzorgenden en ambulanceverpleegkundigen.

Van der Ploeg: “In de luchtvaart is het gebruikelijk dat piloten regelmatig in de vluchtsimulator acute situaties trainen en dat zij samen met hun crew geschoold worden in samenwerking en communicatie. Hierdoor is de veiligheid in de luchtvaart aanzienlijk toegenomen. In de verloskunde moeten we die stap nu ook gaan zetten. Dat maakt de verloskunde niet alleen veiliger, maar zal ook het onderlinge begrip en de communicatie tussen eerste en tweede lijn verbeteren. En dat is een noodzakelijke stap voor de toekomst van de Nederlandse verloskunde. ”

Plaats een reactie