Verloskundig Utrecht vindt elkaar

0
557

Tien eerstelijnsverloskundigen, acht gynaecologen, twee adviseurs van Raedelijn (de Utrechtse Ros) en ondergetekende kwamen op 14 december bijeen om voor de stad Utrecht en randgemeenten een verloskundig platform op te richten. Dat gaat zich richten op verbetering van de kwaliteit van de verloskundige zorg.

De eerste activiteit wordt het standaardiseren van afspraken over:
1. Doorverwijzen van zwangeren van de eerste- naar de tweedelijn;
2. Consultatie van gynaecologen door de eerstelijn.

De bijeenkomst verliep enthousiast en in volle harmonie. De vroedvrouwen hadden het initiatief genomen en de gynaecologen uitgenodigd.

In Roosendaal staat het Centrum voor Verloskunde ROOS. Het staat aan de rand van het terrein van het Franciscus Ziekenhuis. Het heeft letterlijk een eigen uitstraling: grote neonletters aan de gevel geven de naam aan. Eerstelijnsverloskundigen runnen dat centrum. Zij bieden Roosendaalse zwangeren de keuze: thuisbevallen of in het verloskundig centrum. Indien tijdens de baring in het centrum iets misgaat, roepen de vroedvrouwen een gynaecoloog er bij. Desnoods gaat de kraamvrouw op een brancard binnendoor naar de ziekenhuisafdeling obstetrie of rechtstreeks naar de Operatiekamer. Tal van samenwerkingsafspraken en data registraties ondersteunen deze nieuwe wijze van werken, sinds het Centrum voor Verloskunde Roos begin 2010 van start ging. Volgens bedrijfskundige Jan Oostenbrink, die het centrum ontwierp samen met tal van eerste- en tweedelijns professionals, leidt het centrum tot veiliger eerstelijnszorg en minder ziekenhuisopnamen.

Roosendaalse zwangeren kiezen soms voor een thuis- en soms voor een centrumbevalling. Ze behouden hun eigen verloskundige, ook als ze kiezen voor ROOS. Het business model is ook aantrekkelijk: de eerstelijnsverloskundigen behouden hun omzet. De genoemde Jan Oostenbrink is auteur van hoofdstuk 16 van het Zorgpadenboek, dat op 28 januari 2011 uitkomt tijdens het Zorgpadencongres op de Universiteit Utrecht. Hij geeft dan een workshop over zijn bloeiende ROOS.

Wil je naar dit congres vol goede voorbeelden over zorgpaden in, naar en vanuit ziekenhuizen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik op aankomende congressen en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.