Verlof flexibeler voor werkende ouders en mantelzorgers

Het wordt makkelijker om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Zo wordt het simpeler om een werkweek aan te passen om kortstondig meer of juist minder uren te gaan werken. Dit moet overigens wel in overleg met de werkgever geschieden. Een en ander is geregeld in een wetsvoorstel dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag 11 augustus 2011 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het opnemen van verschillende verloven wordt makkelijker gemaakt door de bestaande wettelijke regelingen op enkele punten aan te passen. Het gaat daarbij om de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

Ook maakt het kabinet het voor werkende ouders eenvoudiger om ouderschapsverlof op te nemen. Ouders kunnen voortaan in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Nu stelt de wet daaraan nog beperkingen. Verder kan ouderschapsverlof voortaan direct worden voortgezet bij een nieuwe werkgever.

Moeders van een baby die tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis is opgenomen, krijgen recht op extra verlof. Hierdoor heeft de moeder nog voldoende tijd om zelf het kind thuis te verzorgen.

Bij andere verlofvormen, zoals langdurend zorgverlof, wordt het in sommige gevallen mogelijk om verlof op te nemen om andere mensen dan directe familieleden te helpen.

1 gedachte over “Verlof flexibeler voor werkende ouders en mantelzorgers”

Plaats een reactie