Verlichtingsobjecten in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad

Op 19 augustus a.s. wordt in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad een nieuwe publiekspresentatie geopend: Licht aan boord. In dit historisch overzicht van scheepsverlichting is een selectie uit de circa 33.000 voorwerpen van het depot opgesteld. De getoonde voorwerpen zijn afkomstig uit 72 scheepswrakken en dateren van omstreeks 180 na Chr. tot het begin van de twintigste eeuw. De presentatie is te zien tot 14 februari 2011.

In totaal werden 435 scheepsinventarissen doorzocht op verlichtingselementen en aansteekmiddelen. Meer dan 350 objecten werpen licht op de vraag hoe men zich in vroeger eeuwen aan boord van schepen bijlichtte. Ze geven een indruk van de veranderingen in het gebruik van verlichting aan boord. Ook laten ze de technische ontwikkeling ervan zien.

De getoonde voorwerpen zijn onder te verdelen in vijf gebruikscategorieën: toelating van daglicht, binnenverlichting door kunstlicht, secundaire binnenverlichting, buitenverlichting en aansteekmiddelen.

Catalogus
Bij de presentatie verschijnt de catalogus “Licht aan boord. Verlichtingsobjecten uit het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad.” Het eerste exemplaar wordt bij de officiële opening op donderdag 19 augustus overhandigd.

De presentatie is te zien van 19 augustus 2010 tot 14 februari 2011, bij de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Oostvaardersdijk 01-04, op werkdagen vrij toegankelijk, in weekends bereikbaar via de Bataviawerf.

Plaats een reactie