Verlaging temperatuur tapwater gevaar voor volksgezondheid

Een lagere minimumtemperatuur van warm tapwater kan volgens installateurskoepel UNETO-VNI leiden tot een snelle bacteriegroei in de waterleidingen. Dit levert serieuze gevaren op voor de volksgezondheid.

De Tweede Kamer spreekt woensdag 11 juni 2014 over een mogelijke verlaging van de minimumtemperatuur van 60 naar 50 graden Celsius. UNETO-VNI roept de overheid op zorgvuldig onderzoek te doen naar de volksgezondheidseffecten voordat zij hierover een definitief besluit neemt.

Bacterievorming
Volgens UNETO-VNI biedt het plan van de overheid om de minimumtemperatuur voor warm tapwater in appartementencomplexen en gebouwen te verlagen onvoldoende waarborgen voor de volksgezondheid. De installateursvereniging wijst erop dat de overheid alleen rekening houdt met legionellapreventie, maar niet met de groei van andere bacteriën. Die kunnen echter ook leiden tot infecties en ziekten.

Smaak gaat achteruit
De installateursvereniging waarschuwt bovendien voor achteruitgang van de geur, kleur en smaak van het drinkwater. De overheid stelt namelijk voor om het water in collectieve leidingwaterinstallaties minder frequent te laten doorspoelen. Hierdoor blijft ‘oud’ water langer in de leidingen aanwezig.

Energiebesparing
Met de temperatuurverlaging wil de overheid het energieverbruik in woningen en gebouwen verder terugdringen, Specialist Sanitairtechniek Eric van der Blom van UNETO-VNI: “Wij zijn groot voorstander van elke maatregel die leidt tot verdere energiebesparing. Maar deze maatregelen mogen nooit nadelige consequenties hebben voor de volksgezondheid.”

Plaats een reactie