Verkleving na buikoperatie sterk onderschat probleem

Verklevingen na buikoperaties komen vaak voor, tasten de gezondheid van patiënten aan en vergroten de werklast in ziekenhuizen. Middelen die de kans op verklevingen verkleinen worden te weinig toegepast, waardoor verstoppingen van de dunne darm, schade bij heroperaties, vrouwelijke onvruchtbaarheid en chronische pijn nog te vaak voorkomen.

Verklevingen in de buik na een operatie kunnen ernstige gevolgen hebben voor een patiënt, zoals onbedoelde schade bij een hernieuwde buikoperatie, onvruchtbaarheid bij vrouwen of chronische buikpijn. Deze problemen worden sterk onderschat door zorgverleners. Daarnaast worden patiënten zelden van deze risico’s op de hoogte gesteld. Verklevingen verminderen niet alleen de levenskwaliteit van miljoenen patiënten, maar knagen ook aan de levensverwachting. De jaarlijkse gezondheidskosten door verklevingen in Amerika worden geschat op meer dan twee miljard dollar per jaar.

Verstopte darm, minder vruchtbaar
Richard ten Broek en Harry van Goor van de afdeling Heelkunde van het Radboudumc hebben een aantal aspecten van verklevingen onderzocht. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ) en The Lancet.

Samen met Nederlandse collega’s laten ze in BMJ zien dat na een buikoperatie 9 procent van de patiënten een darmverstopping heeft. Bij twee procent ontstaat een darmverstopping door verkleving. Na een darmoperatie is de kans op zwangerschap bij patiënten met chronisch ontstoken darmen (IBD) ook aanzienlijk kleiner (50 procent) dan bij een vergelijkbare patiëntengroep die niet wordt geopereerd (82 procent). Op basis van het onderzoek stellen ze dat verklevingen een aanzienlijke, onderschatte ziektelast veroorzaken.

Preventie
Vrijwel gelijktijdig publiceerden Ten Broek en Van Goor in The Lancet een vergelijkend onderzoek naar vier verschillende middelen waarmee verklevingen misschien zijn terug te dringen. En waarmee de enorme ziektelast dus is te verkleinen.

Chirurg Harry van Goor: “Twee van de vier onderzochte middelen leveren goede resultaten op. We denken dat ze allebei op een veilige manier de nadelige effecten van verklevingen kunnen verminderen. Onze publicaties in the Lancet en BMJ zijn van grote waarde voor de ontwikkeling van nationale en internationale richtlijnen om verklevingen terug te dringen en het in beeld brengen van de kosten en de effectiviteit. Op dit moment worden deze middelen in ziekenhuizen niet routinematig toegepast vanwege de extra kosten die hiermee zijn gemoeid.”

Plaats een reactie