Verklaring UMCG n.a.v. rapport Nationale ombudsman

Donderdag 15 december 2011 heeft de Nationale ombudsman het rapport over patiëntje Jelmer openbaar gemaakt. Het UMCG heeft kennisgenomen van het rapport en kiest ervoor om de discussie over de bevindingen van de Nationale ombudsman niet publiekelijk te voeren.

Alle betrokkenen in het UMCG vinden het verschrikkelijk wat Jelmer en zijn familie is overkomen. Wij betreuren dat we onvoldoende transparant zijn overgekomen en dat we niet in staat zijn gebleken in de communicatie met de ouders van Jelmer duidelijkheid te verschaffen. Het UMCG verwerpt echter de conclusie van de Nationale ombudsman dat het UMCG bewust informatie heeft achtergehouden.

De Raad van Bestuur van het UMCG is van mening dat zij zelf eerder en duidelijker betrokkenheid aan de ouders van Jelmer had moeten tonen en betreurt het zeer dat zij dit niet heeft gedaan. Tevens betreurt zij dat het onderzoek naar de gang van zaken rondom de behandeling van Jelmer zo lang heeft geduurd. Het UMCG heeft alle beschikbare informatie verstrekt, zowel in gesprekken met ouders, als aan de IGZ en de Nationale ombudsman. Het UMCG bestrijdt met klem de suggestie van de Nationale ombudsman dat er bewust informatie is achtergehouden of verhuld.
Ook na twee onafhankelijke second opinions en de onderzoeken van de IGZ en de Nationale ombudsman blijkt dat de precieze oorzaak van de huidige gezondheidstoestand van Jelmer niet is vast te stellen. Het is zeer verdrietig dat de ouders hierover nooit volledige duidelijkheid zullen krijgen.

Het is verschrikkelijk wat Jelmer en zijn familie is overkomen. Uiteraard zijn in het UMCG lessen getrokken uit deze situatie. De Raad van Bestuur van het UMCG hecht eraan te verklaren dat het UMCG en al zijn medewerkers dagelijks hun uiterste best doen om goede en veilige zorg te verlenen. Wanneer ondanks al onze inspanningen de uitkomst toch anders is dan verwacht, stellen wij ons altijd transparant en toetsbaar op en zoeken wij naar oorzaken om daarvan te kunnen leren.

De Raad van Bestuur van het UMCG kiest ervoor geen verdere publieke toelichting op deze verklaring te geven, maar zal op korte termijn een afspraak maken voor een gesprek met de ouders van Jelmer. Vanzelfsprekend streeft het UMCG naar een passende tegemoetkoming voor Jelmer en zijn ouders.