Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie

Samen hardlopen met een klein groepje vrienden, in plaats van lid worden van een sportvereniging. Particulieren die besluiten zelf actie te ondernemen, in plaats van geld over te maken naar goede doelen. Niet als lid van een vereniging, maar als een member van een internetforum contact met elkaar onderhouden. Kleinschalige, losse en informele verbanden lijken steeds belangrijker te worden in de moderne maatschappij.

In de bundel ‘Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie’ ze centraal. Deze vormen van vrijwillig associëren zijn vaak lokaal georganiseerd, meer informeel en daarmee maatschappelijk vaak wat onzichtbaar.

Mensen zoeken elkaar steeds vaker op buiten de kaders van formele organisaties. Deze zogenoemde informalisering lijkt een steeds belangrijkere rol te spelen bij zowel de politieke als de sociale betrokkenheid van mensen. Ook in de zingevingsvraagstukken waarmee individuen worstelen.

In deze publicatie wordt het brede onderzoeksterrein van de informele groepen verkend. Via een rondgang door de literatuur en bespreking van uiteenlopende soorten informele groepen – van informele sportclubjes en leesgroepen tot buurttuingroepen en lotgenotencontactgroepen – wordt een indruk gegeven van de heterogeniteit en veelvormigheid van informele groepen in Nederland.

Bundelgegevens
Auteur(s): Esther van den Berg, Pepijn van Houwelingen en Joep de Hart (red.)
Titel: Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie
Publicatiedatum: 31 maart 2011
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0527 0
Prijs € 23,50

Plaats een reactie