“Maak van verkeersveiligheid verplichte leerstof”

“Pak verkeersveiligheid aan bij de bron en zorg ervoor dat dit een verplicht onderdeel wordt in het lespakket van het onderwijs!” Deze oproep deed Remco van Lunteren, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Utrecht, na afloop van het Nationaal Congres Verkeersveiligheid op 22 april jl.

De Utrechtse gedeputeerde wees op de rol van de provincie op het gebied van verkeerseducatie. “Samen met gemeenten boeken we goede resultaten. We zorgen ervoor dat steeds meer scholen in het basisonderwijs aandacht besteden aan verkeersveiligheid. Daarmee bereiken we echter nog onvoldoende alle jongeren die deelnemen aan het verkeer. Als we ervoor willen zorgen dat scholieren oog hebben voor veiligheid, dan is meer nodig. Je kunt dan niet alleen maar vertrouwen op de vrijwillige medewerking van scholen. Ik verwacht dan ook van de minister van Onderwijs dat verkeerseducatie een verplicht onderdeel wordt van het lesprogramma in het voortgezet onderwijs. Die medewerking van het Rijk is hard nodig. Daar ligt ook een kans van formaat om ervoor te zorgen dat verkeerseducatie nog beter gaat werken!”

Provincie Utrecht sluit aan bij Europees platform
Aanleiding voor deze uitspraken was het toetreden van de provincie Utrecht tot het grootste Europese platform voor verkeersveiligheid. Gedeputeerde Van Lunteren plaatste daarvoor zijn handtekening onder het European Road Safety Charter. Jaarlijks sterven er in Europa meer dan 39.000 mensen aan een verkeersongeluk. De Europese ministers van verkeer en vervoer hebben in 2004 een handvest in het leven geroepen om daar paal en perk aan te stellen. Meer dan 1.500 bedrijven, instellingen en overheden zijn partner geworden van dit Europese initiatief. In het handvest staat welke acties op stapel staan om in totaal 25.000 levens te redden.

Plaats een reactie