Verkeersveiligheid belangrijker voor beweging kinderen dan speelplekken

Een veilige verkeerssituatie is belangrijker om kinderen voldoende te laten bewegen dan veel speelplekken en veel groen in een wijk. Dit concludeert Sanne de Vries in haar proefschrift over beweegvriendelijke wijken voor kinderen. Zij onderzocht in tien stadswijken, onder andere in Rotterdam, Amersfoort en Hengelo, hoe het beweeggedrag van kinderen samenhangt met de inrichting van een wijk. Het aanleggen van meer speelplekken is volgens haar niet voldoende om kinderen te stimuleren meer te bewegen. De Vries, werkzaam bij TNO, promoveert 26 november aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Kinderen moeten elke dag minstens 60 minuten bewegen om gezond en fit te blijven. Met behulp van beweegdagboekjes en geavanceerde stappentellers bij 350 peuters en 500 leerlingen van de basisschool kon De Vries concluderen dat ruim 80 procent van de stadskinderen onvoldoende beweegt.

Niet alleen buiten spelen, maar juist ook lopen of fietsen draagt bij aan de dagelijkse beweging van kinderen. Daarom is een veilige verkeersinfrastructuur in de woonwijk zo belangrijk. Kinderen uit wijken met veel oversteekplaatsen blijken drie tot vijf keer vaker naar school te lopen of te fietsen dan kinderen uit wijken met minder oversteekplaatsen. Ook de aanwezigheid van fietspaden, trottoirs, parkeerplaatsen en rotondes bevorderen het beweeggedrag van stadskinderen. Opvallend is dat ook parkeerstroken parallel aan het trottoir positief samenhangen met het beweeggedrag van kinderen. Zo’n parkeerstrook werkt waarschijnlijk als een soort buffer tussen het trottoir en de weg en geeft daardoor een veilig gevoel. Hoe veiliger de wijk, hoe meer kinderen spelen en lopen op straat.

Vijf van de tien onderzochte wijken zijn inmiddels deels opnieuw ingericht. De Vries onderzoekt bij TNO door middel van herhaalde metingen of kinderen meer zijn gaan bewegen door de wijkaanpassingen. De resultaten hiervan zijn in juli 2010 bekend.

Plaats een reactie