Verhuizen voor een nieuwe baan?

De Nederlandse beroepsbevolking is steeds minder bereid te verhuizen voor een (nieuwe) baan. Dit geldt voor zowel verhuizen binnen als naar buiten Nederland. Deze daling sluit aan bij de op slot zittende huizenmarkt in Nederland.

De personen die aangegeven hebben bereid te zijn om te verhuizen voor een baan binnen Nederland, geven het vaakst de voorkeur aan de provincie Gelderland. Daarnaast geven mannen, vaker dan vrouwen, aan bereid te zijn om te willen verhuizen voor een (nieuwe) baan. Dit blijkt uit analyses onder 15.158 personen die in 2010 ondervraagd zijn in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

Dalende trend in verhuisbereidheid
In 2010 was 34 procent van de Nederlandse beroepsbevolking bereid te verhuizen naar een andere provincie voor een (nieuwe) baan. Dit percentage lag in 2007 nog op 44 procent. Ten opzichte van 2007 betekent dit een daling van 23 procent. Een ontwikkeling die o.a. aansluit bij de op slot zittende huizenmarkt in Nederland en het groeiende belang van regionale arbeidsmarkten.

Gelderland is de meest populaire provincie om naar te verhuizen. Zo geeft ruim één op de tien verhuisbereide werknemers aan te willen verhuizen naar Gelderland. Gelderland wordt gevolgd door de provincies Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. De minst populaire provincies zijn Zeeland en Flevoland.

Tabel Verhuisbereidheid naar provincies 2010
– Gelderland 11%
– Noord-Brabant 10%
– Utrecht 10%
– Zuid-Holland 10%
– Noord-Holland 9%
– Overijssel 7%
– Drenthe 6%
– Limburg 5%
– Groningen 5%
– Friesland 5%
– Zeeland 4%
– Flevoland 4%

Bereidheid tot emigreren voor werk ook dalende
De beroepsbevolking is ook minder bereid te verhuizen naar het buitenland voor een (nieuwe) baan. Waar in 2007 16 procent bereid was te verhuizen naar het buitenland voor (nieuw) werk, gaf in 2010 nog één op de tien aan bereid te zijn te emigreren, een daling van bijna veertig procent (37,5%).

Mannen vaker bereid te verhuizen dan vrouwen
Mannen zijn vaker bereid te verhuizen voor werk. Van de werkzame mannen geeft 41 procent aan bereid te zijn te verhuizen voor een baan, tegenover 27 procent van de werkende vrouwen. Daarnaast is 12 procent van de werkende mannen (ook) bereid te vertrekken uit Nederland voor een baan, terwijl 8 procent van de werkzame vrouwen bereid is te verhuizen naar het buitenland.

Plaats een reactie