Verhoging kweektemperatuur zet spermatogoniale stamcel aan tot differentatie

Spermatogoniale stamcellen staan aan de basis van de productie van mannelijke zaadcellen. Het is essentieel dat deze stamcellen een goede balans vinden tussen zelfvernieuwing en differentiatie; een verstoring hierin kan leiden tot onvruchtbaarheid of testiskanker.

Gianfranco Carlomagno onderzocht welke groei- en omgevingsfactoren die balans beïnvloeden. Hij ontdekte dat de groeifactoren BMP4 en Activine A spermatogoniale stamcellen tot differentiatie aanzetten, net als verhoging van de kweektemperatuur.

Promotiegegevens
Promotie: Dhr. G. Carlomagno/ Geneeskunde
Proefschrift: Factors driving spermatogonial stem cell fate
Promotor: dhr. prof. dr. S. Repping
Datum: Dinsdag 11 januari 2011, 12:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie