Verhogen maximumsnelheid is symboolpolitiek

De bekendmaking dat het kabinet per 1 maart slechts op één traject de maximumsnelheid verhoogt naar 130 kilometer ziet Milieudefensie als een bewijs dat dit dit voornemen in Nederland onzinnig is. Het voornemen is duur en slecht voor het milieu en de volksgezondheid. Het brandstofverbruik van voertuigen neemt exponentieel toe met de snelheid.

Dat komt omdat het bij een hogere snelheid meer energie kost om de luchtweerstand te overwinnen en omdat motoren minder efficiënt worden naarmate ze hun maximale vermogen naderen.

Daar komt bij dat er nauwelijks tijdwinst is te boeken. De afsluitdijk zou je nu in 75 seconden sneller kunnen oversteken en met het stuk A7 in Noord-Holland waar de maximumsnelheid later ook verhoogd wordt is de tijdwinst 2,5 minuut. Willem Verhaak: “Dit is pure symboolpolitiek. Ik zie de dagjesmensen al naar het noorden trekken – files veroorzakend – om eindelijk zonder boete 137 kilometer per uur te mogen rijden.”

Milieudefensie zal zich blijven verzetten tegen de verhoging van de maximumsnelheid, maar gaat er van uit dat het aantal trajecten waar dat zal gebeuren zeer beperkt is, omdat de normen voor luchtvervuiling en geluidshinder anders worden overschreden

Plaats een reactie