Verhagen: ‘Minder symboolpolitiek milieu’

Duurzaamheid moet geen vorm van ideologisch activisme zijn gericht op het redden van de hele aarde. Burgers, bedrijven en boeren moeten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun omgeving. Dat verklaarde minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en innovatie woensdag 24 augustus 2011 in een toespraak voor het Christelijk Sociaal Congres over duurzaamheid in Doorn.

Duurzaamheid
‘We moeten soms een stap terugzetten van zoiets abstracts als duurzaamheid van de hele planeet,’ aldus de bewindsman. ‘Het is wat mij betreft tijd voor minder symboolpolitiek en meer realisme in het milieudebat.’

Green Deal
Om die reden sluit het kabinet een Green Deal met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties voor projecten die bijdragen aan verduurzaming. De rijksoverheid lost knelpunten op in wet- en regelgeving waardoor partners projecten kunnen uitvoeren op het gebied van water grondstoffen, energie en mobiliteit.

Milieu is gekaapt door links, stelde minister Verhagen vast. Gechargeerd: ‘De aarde was het volgende slachtoffer dat gered moest worden van de uitbuitende Westerse cultuur.’ Daardoor werd duurzaamheid voor veel mensen een ‘ver-van-mijn-bed’ show. Verhagen benadrukt dat als mensen die de overtuiging hebben dat iets van hen zelf is, zijn ze veel eerder geneigd er vanuit de geest van rentmeesterschap voor te zorgen.
Concurrentievoordeel

Met de Green Deal is duurzaamheid ook nog eens profijtelijk. Als bedrijven de kans krijgen duurzame oplossingen in de praktijk te brengen, kan hen dat concurrentievoordeel opleveren, zei Verhagen. ‘Groen en groei gaan samen.’