Verhagen kiest voor CO2-opslag onder zee

Het kabinet kiest voor een demonstratieproject van de opslag het broeikasgas van CO2 onder zee. Dat schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen 14 februari 2011 in een brief aan de Tweede Kamer.

“We willen maatregelen treffen om klimaatverandering tegen te gaan,” aldus minister Verhagen. “Opslag van CO2 kan daarbij een nuttig middel zijn. Dat kan nu gebeuren onder zee. Op deze manier veroorzaakt CO2-opslag geen onnodige onrust.”

In de regio Rijnmond wordt op dit moment een projectvoorstel uitgewerkt voor opslag van CO2 in de Noordzeebodem. Daarnaast zijn er nog verschillende interessante off shore voorstellen ingediend. Het kabinet zal zich inzetten voor financiële steun van de Europese Unie.

De EU stelt 4 à 5 miljard euro ter beschikking voor zo’n tien demonstratieprojecten voor onder meer opslag van CO2. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies moet de Rijksoverheid aanvragen voor projecten in Nederland doorsturen naar Brussel.

Er waren verschillende alternatieven voor ondergrondse opslag van CO2, onder meer in het noorden van Nederland. Minister Verhagen had na een werkbezoek eerder deze maand al gezegd dat de emoties en twijfels in het noorden zwaar zouden meewegen bij een besluit.

Het kabinet ziet de opslag van CO2 als een nuttige techniek bij het tegengaan van klimaatverandering terwijl Nederland omschakelt naar andere vormen van energie. Ontwikkeling van de opslagtechniek levert ook banen en inkomsten op.

Voor projecten voor opslag onder zee kan relatief snel een vergunning worden verstrekt. De ingediende projectvoorstellen lijken op korte termijn commercieel aantrekkelijk te zijn, en kunnen veel ervaring opleveren met CO2-opslag op industriële schaal.

Plaats een reactie