Vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee

Het bedrijf Frisia Zout krijgt een vergunning voor winning van zout onder de Waddenzee in Noordwest-Friesland. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer.

De provincie Friesland en betrokken gemeenten zijn voorstander van verplaatsing van zoutwinning naar de Waddenzee. Onder voorwaarde dat flora en fauna in de Waddenzee geen nadeel ondervinden wordt zoutwinning onder zee toegestaan. Hierdoor kan op termijn de zoutwinning op land fors afnemen.

De zoutwinning zal plaatsvinden in het gebied Havenmond. Het zout bevindt zich op ongeveer drie kilometer uit de kust en op twee kilometer diepte en wordt aangeboord vanaf het industrieterrein van Harlingen.

Het duurt zeker nog tot 2021 voordat de zoutwinning volledig onder de Waddenzee kan plaatsvinden. In de tussentijd blijft winning van zout op land nodig voor het voortbestaan van de zoutfabriek van Frisia in Harlingen. Daarom verlengt minister Verhagen binnenkort de vergunning voor zoutwinning op land in het huidige winningsgebied ‘Barradeel 2’. Voorwaarde blijft een bodemdaling van maximaal dertig centimeter.

Daarnaast beslist Verhagen later dit jaar over een vergunning voor zoutwinning in het gebied ten oosten van het huidige winningsgebied.

Plaats een reactie