Vergunning kolencentrale Essent vernietigd

De Raad van State heeft Greenpeace en Natuur & Milieu vanmorgen in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. De Raad van State constateerde onherstelbare gebreken in de verleende natuurvergunning en besloot deze te vernietigen.

De grootste kolencentrale van Nederland mag nu niet worden afgebouwd. Dit betekent volgens Greenpeace en Natuur & Milieu dat de bouw van de kolencentrale direct moet worden stilgelegd.

De Raad van State oordeelde dat ten onrechte de gevolgen van een grote havenuitbreiding ten behoeve van de centrale van Essent buiten beschouwing zijn gelaten. Ook zijn er significante effecten op zeehonden, vissen en vogels. Omdat de negatieve natuureffecten zijn onderschat kan de vergunning niet in stand blijven.

In 2008 stapten Natuur & Milieu en Greenpeace naar de rechter om de natuurvergunning voor de kolencentrale van Essent aan te vechten. De milieuorganisaties zijn tegen de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland, vanwege de gevolgen voor het klimaat, de luchtvervuiling en de schade aan de natuur. De kolencentrale van RWE/Essent is de grootste die ooit in Nederland is gebouwd.

Nu de bouw niet doorgaat, scheelt dat een stijging van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot met bijna vijf procent. De centrale staat bovendien aan de rand van werelderfgoed Waddenzee en zou met de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel aanzienlijke schade veroorzaken aan het kwetsbare natuurgebied. Ook beschermde vogels en zeehonden zouden hieronder lijden.

Ron Wit, hoofd klimaat bij Natuur & Milieu: “Het schrappen van de vergunning is een uitzonderlijke beslissing van de Raad van State. Dat kan betekenen dat de centrale van Essent nooit in gebruik genomen kan worden. Pure winst voor natuur en klimaat.”

Rolf Schipper, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “Het verzet van milieuorganisaties en bewoners in het Noorden heeft duidelijk effect gehad. Het tijdperk van kolencentrales is voorbij. Na het afstel van de grootste kolencentrale van Nederland kunnen bewoners en energiebedrijven hun schouders gaan zetten onder de schone energievoorziening van de toekomst.”

Nuon, die van plan was een multifuelcentrale te realiseren in de Eemshaven, sloot eerder dit jaar een overeenkomst met de milieuorganisaties. Daarin is afgesproken dat NUON tot 1 januari 2020 geen kolengestookte centrale in gebruik zal nemen. In mei oordeelde de Raad van State dat de bezwaren van Greenpeace tegen de natuurvergunning van de kolencentrales E.ON en Electrabel op de Maasvlakte ook al onterecht terzijde waren geschoven. Ook die vergunningen staan nu op losse schroeven.

Plaats een reactie