Vergunning kerncentrale Dodewaard

De BV Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (BV GKN) krijgt een vergunning in het kader van de Kernenergiewet voor het stopzetten van het monitoren van de lozingen van koolstof-14 (C-14) in de ventilatieschacht van de kernenergiecentrale Dodewaard.

Dodewaard is buiten bedrijf sinds 1997 en in afwachting van definitieve ontmanteling vanaf 2045. De elektriciteitsproductie is dus gestopt. Hierdoor nam de lozing van C-14 direct af en deze bleef dalen toen de splijtstof werd afgevoerd (zonder neutronenproductie vormt zich geen C-14). GKN heeft gemeten dat de lozingen sinds 2004 ver beneden de vergunde hoeveelheid en zelfs onder de detectiegrens uitkomen. Een contra-expertise uit 2008 van het RIVM heeft de metingen van het GKN bevestigd.

De vergunning is ter inzage gelegd.

Meer informatie: Beschikking kernenergiewetvergunning voor het wijzigen van lozing koolstof-14 van de kernenergiecentrale Dodewaard

Plaats een reactie