Vergroten reclamewijsheid onvoldoende om kind weerbaar te maken

De gevoeligheid van kinderen voor reclame is al jaren onderwerp van maatschappelijke en politieke discussies. In deze discussies wordt er meestal vanuit gegaan dat reclamewijsheid (kennis over reclame, zoals begrip van het commerciële doel) kinderen weerbaar maakt tegen de invloed ervan.

Esther Rozendaal toont dat wijsheid niet automatisch tot weerbaarheid leidt. Kinderen kunnen wel over de nodige reclamekennis beschikken, maar zijn tot hun twaalfde jaar nog niet in staat om deze kennis zelfstandig toe te passen wanneer ze naar reclame kijken.

Reclamewijsheid leidt alleen tot verminderde reclamegevoeligheid als kinderen gestimuleerd worden om die wijsheid te gebruiken. Zo ontdekte Rozendaal dat kinderen die de opdracht kregen om hardop na te denken, terwijl zij naar een reclame keken, veel kritischer waren over de reclame en het geadverteerde product.

Dit laat zien dat de gevoeligheid van kinderen voor reclame verminderd kan worden door kinderen aan te sporen om na te denken over wat zij zien en horen in een reclame.

Promotiegegevens
Promovendus: Mw. E. Rozendaal/ Communicatiewetenschap
Proefschrift: Advertising Literacy and Children’s Susceptibility to Advertising
Promotor: mw. prof. dr. P.M. Valkenburg
Datum: Woensdag 23 maart 2011, 12:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie