Vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt

In vrijwel alle delen van Nederland zal de vergrijzing van de bevolking gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een studie van UWV WERKbedrijf. Zo kan de vergrijzing regionaal en binnen sectoren tot aanzienlijke problemen leiden bij het vervullen van vacatures. Ook dreigen bedrijven kennis en ervaring te verliezen.

De vergrijzing is een demografische ontwikkeling die de komende decennia aan zal houden. UWV pleit voor een regionale aanpak door bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk.

In de studie ‘Vergrijzing en krapte’ brengt UWV WERKbedrijf de invloed van de vergrijzing per arbeidsmarktregio in beeld. Uit het rapport volgt dat de Nederlandse beroepsbevolking na 2015 af zal nemen als gevolg van de vergrijzing. Door de krimp zullen er minder mensen beschikbaar zijn voor werk. Tegelijk nemen de kwalitatieve eisen die werkgevers stellen aan werknemers toe. Hierdoor zal het voor werkgevers moeilijker worden om voldoende geschikt personeel te vinden. De studie laat tevens zien dat er naast de vergrijzing andere factoren een rol spelen bij het krapper worden van de arbeidsmarkt.

Limburg meest vergrijsd, Flevoland het minst
De vergrijzing van de arbeidsmarkt doet zich het sterkst gelden in de arbeidsmarktregio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, West-Brabant en Groningen. De enige regio waar de problematiek minder speelt is Flevoland. De overheid en het onderwijs zijn het meest vergrijsd. Nu al is meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren 45 jaar of ouder. Ook in de zorgsector zijn veel oudere werknemers werkzaam. Relatief het minst vergrijsd zijn de handel en de horeca.

Gezamenlijke aanpak in de regio
In het rapport draagt UWV WERKbedrijf handvatten aan om te anticiperen op het te verwachten tekort aan personeel. Voorbeelden zijn het verder verhogen van de participatiegraad (bijv. ouderen, vrouwen en allochtonen), het (bij)scholen van zittend personeel en het in dienst nemen van doelgroepen die nu nauwelijks aan bod komen maar wel arbeidspotentieel vertegenwoordigen, zoals gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Cruciaal hierbij is een regionale aanpak door bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk. In diverse regio’s is al sprake van dergelijke publiek-private samenwerking. Voorbeelden zijn de Taskforce Regionale Arbeidsmarkt Midden Brabant en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt in de Achterhoek.

Plaats een reactie