Vergoeding euthanatica in zicht

Minister Schipper van VWS wil euthanatica opnemen in het geneesmiddelenvergoedingen-systeem. De KNMG had hier eerder op aangedrongen, zodat nabestaanden en artsen niet achteraf geconfronteerd worden met declaratie van deze geneesmiddelen.

Vandaag heeft minister Schippers van VWS kamervragen over de vergoeding van Penthotal bij euthanasie beantwoord. Zij wil dat deze toepassing van het middel voor euthanasie wordt aangemerkt als onderdeel van de verzekerde aanspraak. De KNMG drong in juli 2010 aan op een oplossing en is verheugd dat de minister een eind wil maken aan de onduidelijkheid onder apothekers, artsen en nabestaanden over de vergoeding van de middelen bij de uitvoering van euthanasie.

Opnemen in GVS
De oplossing hiervoor is tot stand gekomen in overleg met de KNMG, LHV, KNMP, NZa, ZN en CVZ. Voordat de minister Penthotal en andere euthanatica opneemt in het GVS, vraagt zij eerst het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om advies over de plaats die deze middelen in het GVS toegewezen dienen te krijgen. De KNMG rekent erop dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) positief adviseert om de middelen op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingsysteem.

Rechtstreeks declareren

De minister verwacht dat één en ander in het eerste kwartaal 2011 gerealiseerd kan zijn. Vervolgens kan de apotheker het middel rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar en worden artsen en nabestaanden niet achteraf geconfronteerd met een rekening.

Plaats een reactie