Alimta: Nieuwe indicatie van doelgerichte longkankerbehandeling nu vergoed

Op 12 april jl. heeft de NZa het middel van Lilly tegen longkanker, Alimta (generieke naam: pemetrexed) met terugwerkende kracht tot 1 mei 2008 geplaatst op de beleidsregel ‘Dure Geneesmiddelen’, voor de eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker van het niet-plaveiselcel type.

Nu pemetrexed ook voor de eerstelijnsbehandeling op de lijst ‘Dure Geneesmiddelen’ is opgenomen, zijn financiële belemmeringen die het gebruik van Alimta voor deze indicatie kunnen beïnvloeden weggenomen. Ziekenhuizen krijgen 80% van de kosten van een duur geneesmiddel gecompenseerd door de verzekeraar indien dat geneesmiddel voor de betreffende indicatie is opgenomen op de NZa beleidsregel ‘dure geneesmiddelen’.

‘Pemetrexed is een belangrijke aanvulling in het behandelingsarsenaal van longkanker, omdat er voor het eerst bij deze vorm van kanker sprake is van doelgerichte therapie op basis van kenmerken van de longtumor’, aldus prof.dr. Piet Postmus, hoogleraar Longziekten aan het VUMC te Amsterdam, die als onderzoeker heeft deelgenomen aan internationaal wetenschappelijk onderzoek met pemetrexed(i).

Pemetrexed stond al op de beleidsregel voor twee indicaties: als monotherapie voor de tweedelijnsbehandeling van lokaal gevorderd en gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker van het niet-plaveisel type en in combinatie met cisplatine voor de behandeling van mesothelioom (asbestkanker).

Pemetrexed valt onder de zogenaamde targeted chemotherapie. De werkzame stof is een cytotoxisch geneesmiddel (het doodt cellen die zich delen, zoals kankercellen) dat tot de groep antimetabolieten behoort. Pemetrexed wordt in de kankercel opgenomen en blokkeert activiteit van de enzymen die een rol spelen bij de productie van ‘nucleotiden’ (de bouwstenen van DNA en RNA, het genetische materiaal van cellen). Hierdoor remt pemetrexed de vorming van DNA en RNA waardoor de cel zich niet kan delen en afsterft.

Niet-kleincellig longcarcinoom kan onderverdeeld worden in niet-plaveisel en plaveisel. Pemetrexed werkt beter in niet-plaveiselcel carcinoom en verlengt het leven van patiënten met niet-plaveiselcel carcinoom langer vergeleken met gemcitabine. Pemetrexed wordt ook beter verdragen en geeft minder bijwerkingen. Hierdoor zijn er minder ziekenhuisopnames voor behandelingen van de bijwerkingen, zoals bloedtransfusies voor bloedarmoede en groeifactoren om witte bloedcelgroei te stimuleren. Dit is gebleken uit de grootste longkankerstudie die ooit gedaan is met 1725 patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom waarbij de pemetrexed met cisplatinebehandeling vergeleken werd met de GEMZAR(R) (gemcitabine) met cisplatine behandeling(ii) .

(i)Smit EF, Mattson K, von Pawel J, Manegold C, Clarke S, Postmus PE. ALIMTA((R)) (pemetrexed disodium) as second-line treatment of non-small-cell lung cancer: a phase II study. Ann Oncol. 2003; 14: 455-60.

(ii) Scagliotti VC, Parikh P, Von Pawel J, Biesma, et all. Phase III study comparing cisplatin/pemetrexed in chemo-naïeve patients with advanced stage non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 26:3543-3551, 2008.

Plaats een reactie