‘Vergoed brillenglazen voor kinderen’

De vervangingskosten van brillenglazen bij kinderen met een ernstige oogaandoening moeten voortaan worden vergoed. Nu zitten bij medische indicaties alleen contactlenzen in het basispakket en komen brillenglazen voor eigen rekening.

Door de groei van het oog zijn de brillenglazen bij kinderen soms snel aan vervanging toe, waardoor zij soms meerdere keren per jaar nieuwe glazen nodig hebben. In het rapport ‘Brillenglazen 0-18 jaar…’ adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) daarom aan minister Schippers van VWS om een vergoedingsregeling voor brillenglazen in te voeren.

Het CVZ stelt voor dat kinderen met een ernstige oogaandoening tot 18 jaar voortaan de keuze krijgen tussen een bril of contactlenzen. Brillenglazen worden nu niet vergoed, contactlenzen bij medische indicaties wel. Op verzoek van minister Schippers heeft het CVZ daarom onderzocht of er een regeling kan komen voor kinderen die een medische indicatie voor contactlenzen hebben, maar toch een bril dragen. Zeker als het gaat om zeer jonge kinderen geven ouders om praktische redenen vaak de voorkeur aan een bril.

Het CVZ adviseert om brillenglazen alleen te vergoeden als er sprake is van een situatie waarbij deze vaker dan een keer per 12 maanden vervangen moeten worden. Omdat dat bij de eerste aanschaf van brillenglazen (nog) niet duidelijk is, vindt het CVZ het redelijk dat de eerste aanschaf altijd voor eigen rekening komt.

Wanneer minister Schippers het advies overneemt, kan de vergoedingsregeling per 1 januari 2013 ingaan. Het CVZ becijfert dat er jaarlijks 500 kinderen van de regeling gebruik zullen maken. De jaarlijkse meerkosten bedragen daarmee ongeveer € 250.000,-

Plaats een reactie