Verenso tevreden over extra investering Kabinet

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters, is tevreden over de extra investering van het Kabinet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De twaalfduizend extra medewerkers in de ouderenzorg zijn van belang om de zorg voor ouderen op het juiste niveau te brengen. Ook de aandacht voor meer keuzevrijheid voor de patiënt en een meer efficiënte organisatie van de zorg worden door Verenso onderschreven.

De uitgangspunten waar het Kabinet op inzet zijn op zichzelf goed, maar missen in de uitwerking te weinig samenhang, blijven steken in voornemens en werken elkaar op onderdelen tegen. Er wordt onvoldoende ingezet om belemmeringen in de bestaande regelgeving op te heffen en patiënten en hulpverleners gezamenlijk invulling te laten geven aan de noodzakelijke zorg.

Modernisering van de AWBZ is nodig
Het scheiden van wonen en zorg en het onderbrengen van de AWBZ bij de zorgverzekeraars is een goede ontwikkeling. Om de schotten tussen de langdurige zorg en de curatieve zorg op te heffen is het echter nodig om de functie behandeling uit de AWBZ te halen en onder te brengen bij de ZVW. Pas dan kan er zorg op maat gegeven worden, keuzevrijheid komen en wordt er betaald voor resultaat.

De GGZ is er ook voor ouderen
Het invoeren van een eigen bijdrage voor de GGZ schiet volledig zijn doel voorbij. Dementerende ouderen en Alzheimer patiënten hebben geen keus. De stimulans om deze patiënten te laten kiezen voor behandeling in de eerste lijn is ongepast en laat patiënten en mantelzorgers in de kou staan. Evenzo geldt dit voor oudere psychiatrische patiënten die door deze maatregel de noodzakelijke hulp moeten ontberen.

Het Kwaliteitsinstituut biedt geen kwaliteit
Met de komst van het Kwaliteitsinstituut is allerminst een garantie gegeven voor de noodzakelijke ontwikkeling van protocollen, richtlijnen en standaarden. Het ontbreekt de langdurige zorg aan structurele middelen om een kwaliteitsbeleid neer te zetten. Samen met andere beroepsorganisaties wil Verenso zich inzetten om een samenwerkingsverband te creëren gericht op de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen, standaarden en protocollen.

Imagoverbetering is nodig
Het werken in de ouderenzorg moet aantrekkelijker worden. Studenten zullen in een vroeg stadium door middel van stages en coschappen in aanraking moeten komen met ouderenzorg. Studenten moeten gestimuleerd worden om voor een carrière in de ouderenzorg te kiezen. Verlaging van collegegelden en voorrang bij huisvesting kan dit bevorderen. Aantrekkelijke primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een must.

Echte zorgvernieuwing gewenst
Het Kabinet is van mening dat om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar zorg, alle zorgverleners ingezet moeten worden daar waar ze het beste tot hun recht komen. De toekomstige vraag naar zorg kan niet opgelost worden binnen de huidige wettelijke- en organisatorische kaders. Specialisten ouderengeneeskunde zullen samen met verpleegkundigen invulling moeten geven aan taakherschikking en een andere werkwijze. Ongeacht de verblijfplaats van de patiënt zullen behandelteams geprotocolleerd en ondersteund door ICT zorg verlenen. De effectiviteit wordt bevorderd als verpleeghuizen zich omvormen tot meer doelgroep- gerichte voorzieningen voor revalidatie, psychogeriatrie en neurologische aandoeningen. Behandelaars zullen dan, samen met gespecialiseerde verpleegkundigen, in zelfstandige behandelunits intra- en extramuraal hun diensten aanbieden.

Toekomstbestendig is de zorg voor ouderen als:
– de specialist ouderengeneeskunde wordt gefinancierd vanuit de ZVW om
– samen met andere beroepsbeoefenaren
– kleinschalig en vanuit een effectief werkende organisatorische eenheid
– resultaatgerichte zorg op maat te leveren
– aan alle patiënten die dat nodig hebben, ongeacht de plaats waar zij verblijven.
– Dit kan ondersteund worden door moderne hulpmiddelen zoals ICT en domotica en
– op basis van richtlijnen en protocollen,
– waardoor taakherschikking mogelijk is en het werk
– door goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden aantrekkelijk wordt.

Plaats een reactie