Verenigde Naties maken klachtenprocedure voor kinderen mogelijk

Kinderen van wie de rechten worden geschonden waar ook ter wereld hebben sinds maandag 19 december 2011 de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het VN Comité van de Rechten van het Kind. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft daartoe gisteravond in New York een Aanvullend Protocol bij het VN Kinderrechtenverdrag (IVRK) aangenomen. Het protocol installeert een internationale klachtenprocedure voor de schendingen van kinderrechten.

Het nieuwe verdrag maakt het mogelijk voor kinderen van wie de rechten geschonden zijn om zelf, of via hun vertegenwoordigers, een klacht in te dienen bij het VN Comité van de Rechten van het Kind. Dit kunnen ze doen als ze in eigen land niet worden gehoord. Onder de schending van kinderrechten vallen onder meer kinderen die geen toegang hebben tot basisonderwijs of kinderen die gedwongen worden tot seksuele uitbuiting.

Een coalitie van meer dan 80 internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) heeft sinds 2007 hard gewerkt voor de totstandkoming van de klachtenprocedure. “Het was de hoogste tijd om de rechten van kinderen op gelijke voet te plaatsen als alle andere mensenrechten. Tot op heden was het Comité van de Rechten van het Kind het enige VN verdragsorgaan dat geen bevoegdheid had om individuele gevallen te onderzoeken”, aldus Peter Newell van de ngo-coalitie. “Kinderrechten zijn niet langer ‘mini rechten'”, voegt hij hieraan toe.

“Wij komen in ons werk talloze gevallen tegen van schendingen van kinderrechten die niet konden worden behandeld door de nationale rechtbank”, vertelt Sara Austin, eveneens vertegenwoordiger van de ngo-coalitie. “Dat is precies waarom wij de afgelopen vijf jaar zo hard campagne hebben gevoerd: om de stemmen van de kinderen gehoord te krijgen en om Staten te dwingen dit soort situaties op te lossen.”

Om een klacht herzien te krijgen, moeten lidstaten hebben ingestemd met de procedure. De ngo-coalitie zal zich nu gaan inzetten voor een lobby om lidstaten het nieuwe verdrag te laten bekrachtigen. Het verdrag wordt van kracht als het door ten minste tien landen wordt geaccepteerd.

De voorzitter van het VN Comité van de Rechten van het Kind, Jean Zermatten, uitte zijn steun voor het nieuwe protocol: “Ik ben erg blij en hoop dat het in werking zal treden zonder vertraging. Het Comité kijkt ernaar uit om van de kindslachtoffers te horen en te identificeren waar de nationale systemen gefaald hebben. Zo kunnen we lidstaten helpen met het beter uitvoeren van hun verplichtingen.”

De ngo-coalitie bestaat uit meer dan 80 internationale en nationale ngo’s en waaronder Terre des Hommes International Federation, International Save the Children Alliance, Kindernothilfe, Plan International, SOS Children’s Villages InternationalTDHIF) en World Vision International.