Verburg: vaccineer snel tegen Q-koorts

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept boeren, dierenartsen en LTO dringend op om zo snel mogelijk melkgeiten en -schapen te vaccineren tegen Q-koorts.

Met het ruimen van drachtige geiten en schapen op besmette bedrijven is een heel belangrijke bron van Q-koorts weggenomen. In maart is in de Tweede Kamer gesproken over het mogelijk aanpassen van de maatregelen om Q-koorts te bestrijden. Hierbij ging het vooral over het intrekken van het algemeen fok- en aanvoerverbod.

Een van de voorwaarden hiervoor is dat alle melkleverende bedrijven de dieren voor 1 juni 2010 gevaccineerd moeten hebben. Veel veehouders hebben hun dieren nog niet tegen Q-koorts gevaccineerd. Zolang niet aan deze voorwaarde is voldaan, worden de maatregelen niet aangepast. Een andere voorwaarde is dat het deskundigenberaad onder leiding van de heer Coutinho (directeur Centrum infectieziektenbestrijding CIB) geen aanleiding ziet om de boogde aanpassing van de maatregelen te heroverwegen.

Uitscheiding Coxiella Burnetii in melk
Mogelijke reden voor boeren om vaccinatie uit te stellen, is het onderzoek van het Jeroen Boschziekenhuis. Minister Verburg heeft zelf onderzoek laten doen naar de mogelijke uitscheiding van Coxiella Burnetii in melk na vaccinatie. Uit de eerste, voorlopige resultaten blijkt dat geen uitscheiding van Coxiella Burnetii wordt waargenomen in melk na vaccinatie.

Plaats een reactie