Minister Verburg bespreekt 50%-reductie antibiotica met veesector

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een gesprek met de veehouderijsector onderstreept vast te houden aan een reductie van het antibioticagebruik met 50% in 2013. Dat deed ze in een gesprek gisteren met de Stuurgroep van de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij. Het gesprek vond plaats op initiatief van minister Verburg.

In de stuurgroep zitten onder voorzitterschap van senator Jos Werner de belangrijkste veehouderijsectoren, zoals pluimvee, varkens, runderen en kalveren. Ook de KNMvD (Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde) en een onafhankelijk deskundige maken er deel van uit. Het is de eerste keer dat de sector met de minister sprak over haar doelstellingen die op 9 april in een brief aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Daarin stelt zij dat in 2011 het antibioticagebruik met 20% gedaald moet zijn ten opzichte van 2009. Ze wil verder dat de sector in 2013 een reductie van 50% realiseert.

De Taskforce heeft minister Verburg gisteren gemeld dat het realiseren van een reductie van 20% volgend jaar niet gemakkelijk zal zijn, maar dat ze zich voluit wil inzetten voor een verdere reductie van 50% in 2013. Volgens de sector is het ook moeilijk alle veesectoren over één kam te scheren. Zo geeft bijvoorbeeld de rundersector aan al weinig antibiotica te gebruiken. De veesector wil zo spoedig mogelijk een transparant registratiesysteem hebben. Met name de kalver- en varkenssector zijn hard op weg om dat systeem te realiseren. Een nog op te richten Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA) kan het systeem gebruiken om inzichtelijk te krijgen welke veehouders en welke dierenartsen de meeste antibiotica gebruiken of voorschrijven.

Ook biedt de sector aan om de zogeheten ‘derdegeneratie-antibiotica’ vrijwel te weren uit de veehouderij. Dat zijn middelen die ziekenhuizen op de plank hebben liggen om te gebruiken als andere antibiotica niet meer helpen. De veesector heeft de minister toegezegd deze middelen alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen te gaan gebruiken.

Minister Verburg is blij met de vorderingen die de sector gemaakt heeft om het antibioticagebruik terug te dringen. Ze is ervan overtuigd dat het de Taskforce ernst is en heeft haar waardering daarover uitgesproken. Maar gezien het maatschappelijk belang is een reductie van 20% volgend jaar en van 50% in 1013, ten opzichte van 2009, noodzakelijk. De minister verwacht half september concrete voorstellen van de sector waaruit moet blijken hoe de reductie tot stand komt.

Bij monde van voorzitter Jos Werner vraagt de Taskforce meer inzet van het ministerie van LNV om enkele dwarsliggende veehouders en dierenartsen harder aan te pakken. Minister Verburg beloofde gerichter inzet van de Algemene Inspectiedienst op die groep. Ook zegde ze toe om de privaatrechterlijke VDA, Algemeen Verbindend te verklaren voor alle dierenartsen met ingang van de Wet Dieren op 1 juli 2011. Verder overweegt minister Verburg een toezichthouder vanuit het Rijk aan te stellen bij de VDA.

Plaats een reactie