Verbod op het fokken van dieren voor bont in Slovenië

Deze week heeft Slovenië een wet aangenomen die het fokken van dieren voor hun vacht verbiedt. De wet is met een overgrote meerderheid van 71 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren: “Dit is een enorme overwinning. Slovenië is het vijfde land in Europa dat het fokken van dieren voor hun vacht verbied. Dit toont aan wat we al verwacht hadden: het Nederlandse verbod op de nertsenhouderij heeft een olievlekwerking voor de rest van Europa!”.

In december 2012 nam de Eerste Kamer in Nederland een wet aan die het fokken van dieren voor het bont verbiedt. Men was toen bang dat de Nederlandse nertsenhouderij zich naar het buitenland zou verplaatsen. Wat Bont voor Dieren betreft volgt een Europees verbod op de bontfokkerij dan ook snel.

De Fur Free Alliance, een samenwerkingsverband van verschillende dierenbeschermingsorganisaties waar Bont voor Dieren lid van is, heeft de Sloveense dierenwelzijnsorganisaties geholpen met lobbyen voor het fokverbod. Zo heeft zij een brief geschreven naar de Sloveense regering en ze gewezen op de fokverboden die elders in Europa van kracht zijn. Landen die al eerder het fokken van pelsdieren verboden zijn naast Nederland, Oostenrijk, Groot Brittannië, en Kroatië. Naar verwachting zal er in België, Duitsland en Noorwegen ook snel een einde komen aan bontproductie.

De overgangstermijn die aan de bontfokkers is gegeven is drie jaar. In Nederland is helaas nog tot 2024 de mogelijkheid om af te bouwen. Dat neemt niet weg dat er weer een belangrijke stap is gezet naar een bontvrij Europa.

Het Sloveense parlement nam overigens ook een verbod op het houden van wilde dieren in het circus aan. Nederland zal dat zeer waarschijnlijk ook dit jaar nog invoeren.

Meer informatie
www.bontvoordieren.nl
www.bontkragen.nl

Plaats een reactie