Verbod apotheek bij dierenarts is zinloze maatregel

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is zeer teleurgesteld over de strekking van de motie die Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) zal indienen.

koeien

In de motie wordt voorgesteld de apotheek te ontkoppelen van de dierenartsenpraktijk om op die manier het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij terug te dringen. Schouw gaat ervan uit dat dierenartsen antibiotica voorschrijven op zakelijke in plaats van veterinaire gronden.

KNMvD-voorzitter Dirk Willink: “Schouw gaat er ten onrechte vanuit dat dierenartsen de neiging zouden hebben teveel antibiotica voor te schrijven, omdat ze daaraan zouden verdienen. In een recente Berenschot-studie is aangetoond dat dierenartsen antibiotica voorschrijven op strikt diergeneeskundige gronden. In de afgelopen twee jaar is het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij met meer dan 60% teruggedrongen. Dit succes komt voort uit een gezamenlijke inspanning van overheid, veehouderij en dierenartsen. Met deze resultaten zijn we gidsland Denemarken voorbijgestreefd. In Brussel wordt de Nederlandse aanpak waarderend het ‘Dutch Model’ genoemd. Het afschaffen van het apotheekrecht is dus geen voorwaarde voor het terugdringen van het antibioticagebruik.”

Willink: “Er is juist veel te zeggen voor het handhaven van de apotheek. De dierenarts is regisseur van het dierenwelzijn en van de volksgezondheid. Een goed overzicht en het bewaken van het medicijngebruik hoort daarbij. Per 1 maart is bovendien de UDD-maatregel van kracht geworden. Die schrijft voor dat antibiotica uitsluitend door dierenartsen mogen worden voorgeschreven, geleverd en toegediend. De motie Schouw staat haaks op deze nieuwe maatregel en spant het paard achter de wagen.”