Verbeterpunten voor behandeling zeldzame leverziekte BA

Biliaire atresie (BA) is een ernstige, zeldzame leveraandoening bij zuigelingen. In Nederland worden jaarlijks zo’n tien baby’s met BA geboren. De ziekte leidt tot afsluiting van de galwegen, waardoor er geen gal naar de darm gevoerd wordt en ernstige schade aan de lever ontstaat. In ongeveer een kwart van de gevallen kunnen problemen langdurig verholpen worden door een zogenoemde Kasai-operatie. In de overige gevallen is er op kortere of lange termijn een levertransplantatie nodig.

Promovenda Willemien de Vries ging in de landelijke database van BA-patiënten op zoek naar strategieën om het behandelresultaat te verbeteren. Ze ontdekte dat een aanzienlijk aantal patiëntjes stierf voordat er een levertransplantatie had plaatsgevonden. Het lijkt erop dat deze patiëntjes pas in een laat stadium voor levertransplantatie werden aangemeld.

De Vries ontdekte verder dat de transplantatievrije overleving kan stijgen als de Kasai-operatie vroeg plaatsvindt (vóór de 60e levensdag) en mogelijk ook door toediening van antibiotische bescherming na afloop van de operatie. Van de BA-patiënten die na Kasai-operatie de volwassen leeftijd bereiken, vertoont een op de vijf geen tekenen van levercirrose, stelt de onderzoekster vast.

Willemien de Vries (Dokkum, 1982) studeerde medisch farmaceutische wetenschappen en geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichte haar promotieonderzoek binnen het Beatrix Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De Vries werkt momenteel in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. W. de Vries
Proefschrift: Strategies to improve the outcome of biliary atresia – lessons from the Dutch national database
Promotor(s): prof.dr. H.J. Verkade
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 14 september 2011, 14.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie