Verbetering zorg na verkrachting gewenst

Het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht heeft ondervonden dat het voor slachtoffers van eenmalig seksueel geweld vaak onduidelijk is wat ze kunnen doen na een verkrachting. Daarnaast blijken binnen de samenwerking tussen politie, artsen en hulpverleners knelpunten te bestaan, die om een oplossing vragen.

Ook ontbreekt in het Nederlandse systeem een case-manager, die moeilijkheden kan signaleren en het contact met het slachtoffer kan onderhouden. In de regio Utrecht is inmiddels een start gemaakt om in multidisciplinair verband aan verbetering van de al goede samenwerking te werken. Met als doel het slachtoffer minimaal te belasten en optimale hulp te bieden.

De omvang van de problematiek is niet gering, want twaalf procent van de Nederlandse vrouwen heeft ooit een verkrachting meegemaakt (bron: Rutgers Nisso Groep, 2009). Het Psychotraumacentrum biedt opvang en behandeling na eenmalig seksueel geweld aan jongeren t/m 25 jaar en hun ouders. Wekelijks melden zich er twee nieuwe slachtoffers van een aanranding of verkrachting; voornamelijk meisjes en jonge vrouwen die gemiddeld een jaar zwegen voordat ze professionele hulp gingen zoeken. Een derde werd belaagd door een onbekende dader. “De meerderheid heeft een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), dat duidt op problemen met de verwerking”, aldus Iva Bicanic, psycholoog binnen het Psychotraumacentrum. Het centrum ontwikkelde een profiel van deze groep alsook een behandeling om PTSS te verminderen.

Verbetering in de efficiëntie van de huidige samenwerking tussen artsen, politie en hulpverleners komt direct ten goede aan de slachtoffers. Daarom organiseert het Psychotraumacentrum op 30 september en op 1 en 2 oktober een internationale conferentie over seksueel geweld: ‘The 2nd International Conference on the Survivors of Rape’. Tijdens deze conferentie zullen Nederlandse en internationale sprekers hun onderzoeksresultaten en klinische ervaringen op het gebied van seksueel geweld presenteren aan de betrokken disciplines.

Meer informatie op www.umcutrecht.nl/subsite/conferenceonrape.

Plaats een reactie